Vertaling van understand

Inhoud:

Engels
Nederlands
to understand {ww.}
begrijpen
verstaan
volgen
vatten
snappen
bevatten
weten
doorhebben

I understand
you understand
we understand

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to understand {ww.}
doorvorsen
doorgronden

I understand
you understand
we understand

ik doorvors
jij doorvorst
wij doorvorsen
» meer vervoegingen van doorvorsen

to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 

I understand
you understand
we understand

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Even children can understand it.
Zelfs een kind kan het begrijpen.
This theory is too difficult for me to comprehend.
Deze theorie is voor mij te moeilijk om te verstaan.
to understand {ww.}
doorzien

I understand
you understand
we understand

ik doorzie
jij doorziet
wij doorzien
» meer vervoegingen van doorzien

to interpret, to read, to translate, to understand {ww.}
begrijpen
uitleggen
interpreteren

I understand
you understand
we understand

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

This book is too difficult to understand.
Dit boek is te moeilijk te begrijpen.
His ideas are difficult to understand.
Zijn ideeën zijn moeilijk te begrijpen.
to empathise, to empathize, to sympathise, to sympathize, to understand {ww.}
verplaatsen
inleven

I understand
you understand
we understand

ik verplaats
jij verplaatst
wij verplaatsen
» meer vervoegingen van verplaatsen

to realise, to realize, to see, to understand {ww.}
realiseren
inzien
beseffen
weten

I understand
you understand
we understand

ik realiseer
jij realiseert
wij realiseren
» meer vervoegingen van realiseren

He could not see the joke.
Hij kon de grap er niet van inzien.
After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I don't understand music.

Ik versta muziek niet.

Nobody can understand him.

Niemand kan hem begrijpen.

Tom doesn't understand Mary.

Tom verstaat Mary niet.

Do you understand me?

Begrijp je me?

I don't understand this.

Dat versta ik niet.

I don't understand German.

Ik versta geen Duits.

He doesn't understand you.

Hij begrijpt je niet.

She wanted to understand.

Ze wilde het begrijpen.

Nobody can understand it.

Niemand kan het verstaan.

You understand me.

Jij begrijpt me.

She doesn't understand you.

Ze begrijpt je niet.

I cannot understand what happened.

Ik kan niet begrijpen wat er is gebeurd.

My parents don't understand me.

Mijn ouders verstaan mij niet.

But we can't understand him.

Maar we kunnen hem niet verstaan.

I do not understand you.

Ik begrijp u niet.


Gerelateerd aan understand

realize - appreciate - apprehend - catch - comprehend - see - interpret - read - translate - empathise - empathize - sympathise - sympathize - realisecognise - understand - cerebrate - conceive of