Vertaling van understand

Inhoud:

Engels
Nederlands
to understand {ww.}
begrijpen
verstaan
bevatten
vatten
doorhebben
snappen
weten
volgen

I understand
you understand
we understand

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
beseffen 
snappen
vatten 
bevatten 

I understand
you understand
we understand

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Even children can understand it.
Zelfs een kind kan het begrijpen.
This theory is too difficult for me to comprehend.
Deze theorie is voor mij te moeilijk om te verstaan.
to understand {ww.}
doorgronden
doorvorsen

I understand
you understand
we understand

ik doorgrond
jij doorgrondt
wij doorgronden
» meer vervoegingen van doorgronden

to understand {ww.}
doorzien

I understand
you understand
we understand

ik doorzie
jij doorziet
wij doorzien
» meer vervoegingen van doorzien

to empathise, to empathize, to sympathise, to sympathize, to understand {ww.}
inleven
verplaatsen

I understand
you understand
we understand

ik leef in
jij leeft in
wij leven in
» meer vervoegingen van inleven

to interpret, to read, to translate, to understand {ww.}
begrijpen
interpreteren
uitleggen

I understand
you understand
we understand

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

This book is too difficult to understand.
Dit boek is te moeilijk te begrijpen.
His ideas are difficult to understand.
Zijn ideeën zijn moeilijk te begrijpen.
to realise, to realize, to see, to understand {ww.}
realiseren
inzien
beseffen
weten

I understand
you understand
we understand

ik realiseer
jij realiseert
wij realiseren
» meer vervoegingen van realiseren

He could not see the joke.
Hij kon de grap er niet van inzien.
After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I don't understand music.

Ik versta muziek niet.

Nobody can understand him.

Niemand kan hem begrijpen.

Tom doesn't understand Mary.

Tom verstaat Mary niet.

Do you understand me?

Begrijp je me?

I don't understand this.

Dat versta ik niet.

I don't understand German.

Ik versta geen Duits.

He doesn't understand you.

Hij begrijpt je niet.

She wanted to understand.

Ze wilde het begrijpen.

Nobody can understand it.

Niemand kan het verstaan.

You understand me.

Jij begrijpt me.

She doesn't understand you.

Ze begrijpt je niet.

I cannot understand what happened.

Ik kan niet begrijpen wat er is gebeurd.

My parents don't understand me.

Mijn ouders verstaan mij niet.

But we can't understand him.

Maar we kunnen hem niet verstaan.

I do not understand you.

Ik begrijp u niet.


Gerelateerd aan understand

realize - appreciate - apprehend - catch - comprehend - see - empathise - empathize - sympathise - sympathize - interpret - read - translate - realisecognise - understand - conceive of - cerebrate