Vertaling van realise

Inhoud:

Engels
Nederlands
to realise, to realize, to see, to understand {ww.}
realiseren
inzien
beseffen
weten
He could not see the joke.
Hij kon de grap er niet van inzien.
After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.
to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 
Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to be aware of, to be conscious of, to realize, to see, to appreciate {ww.}
zich bewust zijn
zich realiseren
beseffen 
to produce, to achieve, to conduct, to effect, to engineer, to implement, to realize {ww.}
realiseren
uitvoeren 
verwerkelijken
bewerkstelligen
to actualise, to actualize, to realise, to realize, to substantiate {ww.}
realiseren
verwerkelijken
effectueren
implementeren
verwezenlijken
to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
verdienen
We work to earn money.
We werken om geld te verdienen.
He has only one aim in life, to make money.
Hij heeft maar een doel in het leven: geld verdienen.
to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
doen
opbrengen
We should make something like that.
We zouden iets dan dit gaan doen.
You can't make me do anything I don't want to do.
Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
to actualise, to actualize, to realise, to realize, to substantiate {ww.}
actualiseren