Vertaling van apprehend

Inhoud:

Engels
Nederlands
to apprehend, to arrest, to collar, to cop, to nab, to nail, to pick up {ww.}
arresteren
oppakken
aanhouden
pakken
opbrengen
inrekenen

I apprehend
you apprehend
we apprehend

ik arresteer
jij arresteert
wij arresteren
» meer vervoegingen van arresteren

to arrest, to apprehend, to detain, to nick {ww.}
in verzekerde bewaring nemen
arresteren 
inrekenen
aanhouden 

I apprehend
you apprehend
we apprehend

ik arresteer
jij arresteert
wij arresteren
» meer vervoegingen van arresteren

to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 

I apprehend
you apprehend
we apprehend

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to capture, to catch, to grapple, to captivate, to grab, to seize, to trap, to apprehend, to bag {ww.}
vangen
vatten 
vastpakken
pakken
beetnemen 
beetkrijgen

I apprehend
you apprehend
we apprehend

ik vang
jij vangt
wij vangen
» meer vervoegingen van vangen

Cats catch mice.
Katten vangen muizen.
The cat chased the mouse, but couldn't catch it.
De kat joeg op de muis, maar kon ze niet vangen.
to apprehend, to compass, to comprehend, to dig, to get the picture, to grasp, to grok, to savvy {ww.}
aanvatten

I apprehend
you apprehend
we apprehend

ik vat aan
jij vat aan
wij vatten aan
» meer vervoegingen van aanvatten

to apprehend, to arrest, to collar, to cop, to nab, to nail, to pick up {ww.}
opleiden

I apprehend
you apprehend
we apprehend

ik leid op
jij leidt op
wij leiden op
» meer vervoegingen van opleidenGerelateerd aan apprehend

arrest - collar - cop - nab - nail - pick up - detain - nick - realize - understand - appreciate - catch - comprehend - see - capturecapture - apply - conduct