Vertaling van translate

Inhoud:

Engels
Nederlands
to translate {ww.}
vertalen 
translateren
overzetten

I translate
you translate
we translate

ik vertaal
jij vertaalt
wij vertalen
» meer vervoegingen van vertalen

Do not translate this sentence!
Deze zin niet vertalen!
I must translate the sentences.
Ik moet de zinnen vertalen.
to interpret, to render, to translate {ww.}
tolken

I translate
you translate
we translate

ik tolk
jij tolkt
wij tolken
» meer vervoegingen van tolken

to interpret, to render, to translate {ww.}
vertalen

I translate
you translate
we translate

ik vertaal
jij vertaalt
wij vertalen
» meer vervoegingen van vertalen

I'm not able to translate this sentence.
Ik kan deze zin niet vertalen.
Could you perhaps translate that for me?
Kun je dat misschien vertalen voor mij?
to interpret, to read, to translate, to understand {ww.}
begrijpen
uitleggen
interpreteren

I translate
you translate
we translate

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to interpret, to render, to translate {ww.}
overzetten
overbrengen

I translate
you translate
we translate

ik zet over
jij zet over
wij zetten over
» meer vervoegingen van overzettenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Do not translate this sentence!

Deze zin niet vertalen!

I can't translate this sentence.

Ik kan deze zin niet vertalen.

I must translate the sentences.

Ik moet de zinnen vertalen.

Translate this sentence into English.

Vertaal deze zin in het Engels.

I'm not able to translate this sentence.

Ik kan deze zin niet vertalen.

Could you perhaps translate that for me?

Kun je dat misschien vertalen voor mij?

Can you translate English into Japanese?

Kan je Engels naar Japans vertalen?

Please translate this Japanese text into French.

Vertaal alstublieft deze Japanse tekst naar het Frans.

Please translate this sentence into Japanese.

Vertaal deze zin in het Japans alstublieft.

Translate the following sentences into Japanese.

Vertaal de volgende zinnen in het Japans.

Can you help me to translate these sentences into Chinese?

Kun je me helpen deze zinnen in het Chinees te vertalen?

There are some things that are difficult to translate.

Sommige dingen zijn moeilijk te vertalen.

It is difficult to translate a poem into another language.

Het is moeilijk om een gedicht in een andere taal te vertalen.

She would sooner translate sentences on Tatoeba than chat with me.

Ze zou liever zinnen vertalen op Tatoeba, dan met mij te chatten.

It's not easy to translate a poem in a foreign language.

Het is niet gemakkelijk om een gedicht te vertalen naar een vreemde taal.


Gerelateerd aan translate

interpret - render - read - understandinterpret - cerebrate - reproduce