Vertaling van read

Inhoud:

Engels
Nederlands
to read, to read out {ww.}
aflezen
uitkrijgen
uitlezen

I read
you read
we read

ik lees af
jij leest af
wij lezen af
» meer vervoegingen van aflezen

to read {ww.}
lezen 

I read
you read
we read

ik lees
jij leest
wij lezen
» meer vervoegingen van lezen

to read, to say {ww.}
luiden

I read
you read
we read

ik luid
jij luidt
wij luiden
» meer vervoegingen van luiden

to read {ww.}
lezen

I read
you read
we read

ik lees
jij leest
wij lezen
» meer vervoegingen van lezen

to read, to scan {ww.}
laden

I read
you read
we read

ik laad
jij laadt
wij laden
» meer vervoegingen van laden

to read, to record, to register, to show {ww.}
inspreken

I read
you read
we read

ik spreek in
jij spreekt in
wij spreken in
» meer vervoegingen van inspreken

to read, to scan {ww.}
inlezen

I read
you read
we read

ik lees in
jij leest in
wij lezen in
» meer vervoegingen van inlezen

to read {ww.}
inlezen

I read
you read
we read

ik lees in
jij leest in
wij lezen in
» meer vervoegingen van inlezen

to read {ww.}
aflezen

I read
you read
we read

ik lees af
jij leest af
wij lezen af
» meer vervoegingen van aflezen

to read {ww.}
lezen
voorlezen

I read
you read
we read

ik lees
jij leest
wij lezen
» meer vervoegingen van lezen

He can read.
Hij kan lezen.
He can barely read.
Hij kan nauwelijks lezen.
to read {ww.}
teruglezen

I read
you read
we read

ik lees terug
jij leest terug
wij lezen terug
» meer vervoegingen van teruglezen

to read, to say {ww.}
staan

I read
you read
we read

ik sta
jij staat
wij staan
» meer vervoegingen van staan

to read, to record, to register, to show {ww.}
patenteren

I read
you read
we read

ik patenteer
jij patenteert
wij patenteren
» meer vervoegingen van patenteren

to read, to take {ww.}
lezen

I read
you read
we read

ik lees
jij leest
wij lezen
» meer vervoegingen van lezen

You can't read anymore?
Je kan niet meer lezen?
Take any books that you want to read.
Neem om het even welke boeken die je wil lezen.
to read, to say {ww.}
luiden

I read
you read
we read

ik luid
jij luidt
wij luiden
» meer vervoegingen van luiden

to read {ww.}
oplezen

I read
you read
we read

ik lees op
jij leest op
wij lezen op
» meer vervoegingen van oplezen

to read {ww.}
meelezen

I read
you read
we read

ik lees mee
jij leest mee
wij lezen mee
» meer vervoegingen van meelezen

to read {ww.}
doorlezen

I read
you read
we read

ik doorlees
jij doorleest
wij doorlezen
» meer vervoegingen van doorlezen

to read {ww.}
aflezen

I read
you read
we read

ik lees af
jij leest af
wij lezen af
» meer vervoegingen van aflezen

to interpret, to read, to translate, to understand {ww.}
begrijpen
uitleggen
interpreteren

I read
you read
we read

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Read!

Lees!

I read.

Ik lees.

Read whatever you like.

Lees wat je wilt.

He can barely read.

Hij kan nauwelijks lezen.

I've read both books.

Ik heb beide boeken gelezen.

Read it aloud.

Lees het hardop.

Read it once more.

Lees het nog een keer.

Read the book aloud.

Lees het boek hardop.

I read comic books.

Ik lees stripboeken.

You can't read anymore?

Je kan niet meer lezen?

I can read English.

Ik ben in staat Engels te lezen.

He can read.

Hij kan lezen.

I need glasses to read.

Ik heb een bril nodig om te lezen.

He has read "The Manifest".

Hij heeft "Het manifest" gelezen.

She likes to read books.

Ze leest graag boeken.


Gerelateerd aan read

read out - say - scan - record - register - show - take - interpret - translate - understandlook - interpret - bring around - record - analyse - read - measure - be - circumvent - comprehend - entail - call out - bear on - cerebrate