Vertaling van circumvent

Inhoud:

Engels
Nederlands
to circumvent, to go around, to circle, to go round {ww.}
rondgaan
omgaan

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik ga rond
jij gaat rond
wij gaan rond
» meer vervoegingen van rondgaan

to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
omzeilen

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik omzeil
jij omzeilt
wij omzeilen
» meer vervoegingen van omzeilen

to avoid, to evade, to elude, to circumvent, to dodge, to duck, to shirk, to sidestep, to steer clear of, to avert {ww.}
vermijden 
ontwijken
uit de weg gaan
mijden

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik vermijd
jij vermijdt
wij vermijden
» meer vervoegingen van vermijden

No one can avert death.
Niemand kan de dood vermijden.
You really ought to think before you open your mouth, you'd avoid a lot of misunderstandings that way.
Je zou echt eens moeten beginnen denken voor je jouw mond open doet, je zou op die manier veel misverstanden kunnen vermijden.
to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
drukken

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik druk
jij drukt
wij drukken
» meer vervoegingen van drukken

to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
indekken

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik dek in
jij dekt in
wij dekken in
» meer vervoegingen van indekken

to beleaguer, to besiege, to circumvent, to hem in, to surround {ww.}
belegeren

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik beleger
jij belegert
wij belegeren
» meer vervoegingen van belegeren

to beleaguer, to besiege, to circumvent, to hem in, to surround {ww.}
omsingelen

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik omsingel
jij omsingelt
wij omsingelen
» meer vervoegingen van omsingelenGerelateerd aan circumvent

go around - circle - go round - dodge - duck - elude - evade - fudge - hedge - parry - put off - sidestep - skirt - avoid - shirkavoid - fiddle - assail - border