Vertaling van circumvent

Inhoud:

Engels
Nederlands
to circumvent, to go around, to circle, to go round {ww.}
omgaan
rondgaan

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik ga om
jij gaat om
wij gaan om
» meer vervoegingen van omgaan

to avoid, to evade, to elude, to circumvent, to dodge, to duck, to shirk, to sidestep, to steer clear of, to avert {ww.}
vermijden 
mijden
uit de weg gaan
ontwijken

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik vermijd
jij vermijdt
wij vermijden
» meer vervoegingen van vermijden

No one can avert death.
Niemand kan de dood vermijden.
You really ought to think before you open your mouth, you'd avoid a lot of misunderstandings that way.
Je zou echt eens moeten beginnen denken voor je jouw mond open doet, je zou op die manier veel misverstanden kunnen vermijden.
to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
indekken

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik dek in
jij dekt in
wij dekken in
» meer vervoegingen van indekken

to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
drukken

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik druk
jij drukt
wij drukken
» meer vervoegingen van drukken

to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
omzeilen

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik omzeil
jij omzeilt
wij omzeilen
» meer vervoegingen van omzeilen

to beleaguer, to besiege, to circumvent, to hem in, to surround {ww.}
belegeren

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik beleger
jij belegert
wij belegeren
» meer vervoegingen van belegeren

to beleaguer, to besiege, to circumvent, to hem in, to surround {ww.}
omsingelen

I circumvent
you circumvent
we circumvent

ik omsingel
jij omsingelt
wij omsingelen
» meer vervoegingen van omsingelen


Gerelateerd aan circumvent

go around - circle - go round - avoid - evade - elude - dodge - duck - shirk - sidestep - steer clear of - avert - fudge - hedge - parryfiddle - avoid - assail - border