Vertaling van elude

Inhoud:

Engels
Nederlands
to elude, to escape {ww.}
zich eruit redden
zich eruit draaien
to elude, to escape {ww.}
ontgaan

I elude
you elude
we elude

ik ontga
jij ontgaat
wij ontgaan
» meer vervoegingen van ontgaan

to avoid, to evade, to elude, to circumvent, to dodge, to duck, to shirk, to sidestep, to steer clear of, to avert {ww.}
vermijden 
ontwijken
uit de weg gaan
mijden

I elude
you elude
we elude

ik vermijd
jij vermijdt
wij vermijden
» meer vervoegingen van vermijden

No one can avert death.
Niemand kan de dood vermijden.
You really ought to think before you open your mouth, you'd avoid a lot of misunderstandings that way.
Je zou echt eens moeten beginnen denken voor je jouw mond open doet, je zou op die manier veel misverstanden kunnen vermijden.
to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
omzeilen

I elude
you elude
we elude

ik omzeil
jij omzeilt
wij omzeilen
» meer vervoegingen van omzeilen

to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
drukken

I elude
you elude
we elude

ik druk
jij drukt
wij drukken
» meer vervoegingen van drukken

to circumvent, to dodge, to duck, to elude, to evade, to fudge, to hedge, to parry, to put off, to sidestep, to skirt {ww.}
indekken

I elude
you elude
we elude

ik dek in
jij dekt in
wij dekken in
» meer vervoegingen van indekkenGerelateerd aan elude

escape - avoid - evade - circumvent - dodge - duck - shirk - sidestep - steer clear of - avert - fudge - hedge - parry - put off - skirtbe - avoid - fiddle