Vertaling van escape

Inhoud:

Engels
Nederlands
to escape, to flee {ww.}
ontgaan
ontkomen
ontsnappen

I escape
you escape
we escape

ik ontga
jij ontgaat
wij ontgaan
» meer vervoegingen van ontgaan

escape {zn.}
ontsnapping [v]
to elude, to escape {ww.}
zich eruit redden
zich eruit draaien
to escape, to get away, to get by, to get off, to get out {ww.}
uitbreken
losbreken

I escape
you escape
we escape

ik breek uit
jij breekt uit
wij breken uit
» meer vervoegingen van uitbreken

to escape, to miss {ww.}
ontkomen
ontlopen
ontsnappen

I escape
you escape
we escape

ik ontkom
jij ontkomt
wij ontkomen
» meer vervoegingen van ontkomen

escape, escapism {zn.}
escapisme
escape, leak, leakage, outflow {zn.}
wan
lekkage [v] (de ~)
escape, escape cock, escape valve, relief valve, safety valve {zn.}
veiligheidsklep [m] (de ~)
escape, flight {zn.}
vlucht [m] (de ~)
wijk [m] (de ~)
to break away, to bunk, to escape, to fly the coop, to head for the hills, to hightail it, to lam, to run, to run away, to scarper, to scat, to take to the woods, to turn tail {ww.}
wegstormen
heenrennen
weghollen
wegrennen

I escape
you escape
we escape

ik storm weg
jij stormt weg
wij stormen weg
» meer vervoegingen van wegstormen

to break loose, to escape, to get away {ww.}
ontsnappen
ontvluchten
ontglippen
wegkomen
ontslippen

I escape
you escape
we escape

ik ontsnap
jij ontsnapt
wij ontsnappen
» meer vervoegingen van ontsnappen

He managed to escape.
Hij slaagde erin om te ontsnappen.
His attempt to escape was successful.
Zijn poging tot ontsnappen was geslaagd.
to elude, to escape {ww.}
ontgaan

I escape
you escape
we escape

ik ontga
jij ontgaat
wij ontgaan
» meer vervoegingen van ontgaan

dodging, escape, evasion {zn.}
ontduiking [v] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

How did Tom escape?

Hoe is Tom ontsnapt?

Nobody can escape death.

Niemand kan de dood vermijden.

He managed to escape.

Hij slaagde erin om te ontsnappen.

His attempt to escape was successful.

Zijn poging tot ontsnappen was geslaagd.

I think it's highly unlikely that we'll be able to escape from this prison.

Ik denk dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat we uit deze gevangenis zullen kunnen ontsnappen.

In each corridor there is a floor plan that indicates the nearest escape route.

In elke gang hangen plattegronden met de dichtstbijzijnde vluchtroute.


Gerelateerd aan escape

flee - elude - get away - get by - get off - get out - miss - escapism - leak - leakage - outflow - escape cock - escape valve - relief valve - safety valvebreak loose - avoid - disposition - state - lid - departure - run - walk out - flee - be - act