Vertaling van miss

Inhoud:

Engels
Nederlands
to miss {ww.}
missen
misgrijpen
mislopen

I miss
you miss
we miss

ik mis
jij mist
wij missen
» meer vervoegingen van missen

I will miss you all.
Ik zal u allemaal missen.
Your friends will miss you.
Je vrienden zullen je missen.
to miss {ww.}
missen
We miss you a lot.
We missen je heel erg.
We miss you very much.
We missen je heel erg.
Miss, spinster, maid, maiden, bachelor woman {zn.}
juffrouw [v]
mejuffrouw
vrijster
Do you know how old Miss Nakano is?
Weet ge hoe oud juffrouw Nakano is?
Mr.../ Mrs. .../ Miss...
De heer…/ Mevrouw… / Juffrouw
to miss {ww.}
ontsnappen
ontgaan

I miss
you miss
we miss

ik ontsnap
jij ontsnapt
wij ontsnappen
» meer vervoegingen van ontsnappen

to leave out, to omit, to overlook, to skip, to miss {ww.}
verzuimen
uitlaten
nalaten
verzaken
weglaten

I miss
you miss
we miss

ik verzuim
jij verzuimt
wij verzuimen
» meer vervoegingen van verzuimen

to miss {ww.}
verzuimen

I miss
you miss
we miss

ik verzuim
jij verzuimt
wij verzuimen
» meer vervoegingen van verzuimen

to miss {ww.}
misslaan

I miss
you miss
we miss

ik sla mis
jij slaat mis
wij slaan mis
» meer vervoegingen van misslaan

to miss {ww.}
misschieten

I miss
you miss
we miss

ik schiet mis
jij schiet mis
wij schieten mis
» meer vervoegingen van misschieten

to drop, to leave out, to miss, to neglect, to omit, to overleap, to overlook, to pretermit {ww.}
misgooien
vergooien

I miss
you miss
we miss

ik gooi mis
jij gooit mis
wij gooien mis
» meer vervoegingen van misgooien

to escape, to miss {ww.}
ontkomen
ontlopen
ontsnappen

I miss
you miss
we miss

ik ontkom
jij ontkomt
wij ontkomen
» meer vervoegingen van ontkomen

to lose, to miss {ww.}
ontgaan
voorbijgaan
ontglippen
ontsnappen

I miss
you miss
we miss

ik ontga
jij ontgaat
wij ontgaan
» meer vervoegingen van ontgaan

to lack, to miss {ww.}
mangelen

I miss
you miss
we miss

ik mangel
jij mangelt
wij mangelen
» meer vervoegingen van mangelen

to lack, to miss {ww.}
schorten
missen
ontbreken
mankeren

I miss
you miss
we miss

ik schort
jij schort
wij schorten
» meer vervoegingen van schorten


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I miss you badly.

Ik mis je ontzettend.

I just miss him.

Ik mis hem simpelweg.

I miss you.

Ik mis je.

I miss him.

Ik mis hem.

I miss you constantly.

Ik mis je voortdurend.

I will miss you all.

Ik zal u allemaal missen.

Don't miss this amazing opportunity.

Mis deze geweldige kans niet.

I miss you very much.

Ik mis je heel erg.

Your friends will miss you.

Je vrienden zullen je missen.

We miss you a lot.

We missen je heel erg.

We miss you very much.

We missen je heel erg.

We will miss you badly.

We zullen je heel erg missen.

We all miss you very much.

We missen je allemaal heel erg.

Miss Klein gives a test every Friday.

Mevrouw Klein geeft elke vrijdag een test.

Hurry up, or you'll miss the train.

Haast je, of je haalt de trein niet.


Gerelateerd aan miss

Miss - spinster - maid - maiden - bachelor woman - leave out - omit - overlook - skip - drop - neglect - overleap - pretermit - escape - losedisappear - default - hit - discharge - throw - miss - avoid - smooth