Vertaling van lose

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lose {ww.}
verliezen
kwijtraken
verspelen
verbeuren
opgeven

I lose
you lose
we lose

ik verlies
jij verliest
wij verliezen
» meer vervoegingen van verliezen

You cannot lose.
Je kan niet verliezen.
I've got nothing to lose.
Ik heb niets te verliezen.
to lose, to turn a loss {ww.}
verliezen

I lose
you lose
we lose

ik verlies
jij verliest
wij verliezen
» meer vervoegingen van verliezen

I have nothing to lose.
Ik heb niets te verliezen.
Try to lose weight by jogging.
Probeer gewicht te verliezen door te joggen.
to forfeit, to lose {ww.}
verliezen

I lose
you lose
we lose

ik verlies
jij verliest
wij verliezen
» meer vervoegingen van verliezen

You have little to gain and much to lose.
Je hebt weinig te winnen en veel te verliezen.
to fall away, to lose, to lose flesh, to lose in weight {ww.}
vermageren
afvallen 

I lose
you lose
we lose

ik vermager
jij vermagert
wij vermageren
» meer vervoegingen van vermageren

to lose, to mislay, to misplace {ww.}
zoekmaken
wegmaken

I lose
you lose
we lose

ik maak zoek
jij maakt zoek
wij maken zoek
» meer vervoegingen van zoekmaken

to lose {ww.}
verliezen
kwijtraken
inschieten

I lose
you lose
we lose

ik verlies
jij verliest
wij verliezen
» meer vervoegingen van verliezen

I don't want to lose my ideas, even though some of them are a bit extreme.
Ik wil mijn ideeën niet kwijtraken, zelfs als sommige ervan een beetje extreem zijn.
to lose {ww.}
verliezen

I lose
you lose
we lose

ik verlies
jij verliest
wij verliezen
» meer vervoegingen van verliezen

to be beaten, to be defeated, to lose, to succumb {ww.}
verliezen
verslagen worden

I lose
you lose
we lose

ik verlies
jij verliest
wij verliezen
» meer vervoegingen van verliezen

to lose {ww.}
ontvallen

they lose

zij ontvallen
» meer vervoegingen van ontvallen

to lose, to miss {ww.}
ontgaan
voorbijgaan
ontglippen
ontsnappen

I lose
you lose
we lose

ik ontga
jij ontgaat
wij ontgaan
» meer vervoegingen van ontgaan

to drop off, to fall back, to fall behind, to lose, to recede {ww.}
achterblijven
achteraankomen

I lose
you lose
we lose

ik blijf achter
jij blijft achter
wij blijven achter
» meer vervoegingen van achterblijvenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't lose heart.

Houd de moed erin!

You cannot lose.

Je kan niet verliezen.

Don't lose your purse.

Verlies je handtas niet.

I've got nothing to lose.

Ik heb niets te verliezen.

I have nothing to lose.

Ik heb niets te verliezen.

It is necessary to lose weight.

Het is noodzakelijk om af te vallen.

Try to lose weight by jogging.

Probeer gewicht te verliezen door te joggen.

She advised him to lose weight.

Ze gaf hem de tip af te vallen.

You have little to gain and much to lose.

Je hebt weinig te winnen en veel te verliezen.

It's too bad that I don't need to lose weight.

Jammer dat ik niet hoef af te vallen.

She tried to go on a diet and lose five kilograms.

Ze probeerde op dieet te gaan om vijf kilogram te verliezen.

He who fights can lose, but he who doesn't already lost.

Hij die vecht, kan verliezen, maar hij die dat niet doet, heeft al verloren.

We carried a map with us in case we should lose our way.

We hadden een kaart bij ons voor het geval we verdwaalden.

I don't want to lose my ideas, even though some of them are a bit extreme.

Ik wil mijn ideeën niet kwijtraken, zelfs als sommige ervan een beetje extreem zijn.

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"