Vertaling van lose

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lose {ww.}
verliezen
kwijtraken
opgeven
verbeuren
verspelen

I lose
you lose
we lose

ik verlies
jij verliest
wij verliezen
» meer vervoegingen van verliezen

You cannot lose.
Je kan niet verliezen.
I've got nothing to lose.
Ik heb niets te verliezen.
to be beaten, to be defeated, to lose, to succumb {ww.}
verliezen
verslagen worden

I lose
you lose
we lose

ik verlies
jij verliest
wij verliezen
» meer vervoegingen van verliezen

I have nothing to lose.
Ik heb niets te verliezen.
Try to lose weight by jogging.
Probeer gewicht te verliezen door te joggen.
to fall away, to lose, to lose flesh, to lose in weight {ww.}
afvallen 
vermageren

I lose
you lose
we lose

ik val af
jij valt af
wij vallen af
» meer vervoegingen van afvallen

to forfeit, to lose {ww.}
verliezen

I lose
you lose
we lose

ik verlies
jij verliest
wij verliezen
» meer vervoegingen van verliezen

You have little to gain and much to lose.
Je hebt weinig te winnen en veel te verliezen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't lose heart.

Houd de moed erin!

You cannot lose.

Je kan niet verliezen.

Don't lose your purse.

Verlies je handtas niet.

I've got nothing to lose.

Ik heb niets te verliezen.

I have nothing to lose.

Ik heb niets te verliezen.

It is necessary to lose weight.

Het is noodzakelijk om af te vallen.

Try to lose weight by jogging.

Probeer gewicht te verliezen door te joggen.

She advised him to lose weight.

Ze gaf hem de tip af te vallen.

You have little to gain and much to lose.

Je hebt weinig te winnen en veel te verliezen.

It's too bad that I don't need to lose weight.

Jammer dat ik niet hoef af te vallen.

She tried to go on a diet and lose five kilograms.

Ze probeerde op dieet te gaan om vijf kilogram te verliezen.

He who fights can lose, but he who doesn't already lost.

Hij die vecht, kan verliezen, maar hij die dat niet doet, heeft al verloren.

We carried a map with us in case we should lose our way.

We hadden een kaart bij ons voor het geval we verdwaalden.

I don't want to lose my ideas, even though some of them are a bit extreme.

Ik wil mijn ideeën niet kwijtraken, zelfs als sommige ervan een beetje extreem zijn.

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"


Gerelateerd aan lose

be beaten - be defeated - succumb - fall away - lose flesh - lose in weight - forfeit