Vertaling van lack

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lack {ww.}
missen
ontberen
derven

I lack
you lack
we lack

ik mis
jij mist
wij missen
» meer vervoegingen van missen

to lack, to miss {ww.}
missen
mankeren
ontbreken
schorten

I lack
you lack
we lack

ik mis
jij mist
wij missen
» meer vervoegingen van missen

I will miss you all.
Ik zal u allemaal missen.
Your friends will miss you.
Je vrienden zullen je missen.
to lack, to miss {ww.}
mangelen

I lack
you lack
we lack

ik mangel
jij mangelt
wij mangelen
» meer vervoegingen van mangelen

absence, lack, shortage, shortcoming, deficiency, defect, flaw, gap, want {zn.}
gebrek  [o]
afwezigheid  [v]
mankement
manco
tekort
gemis
tekortkoming [v]
euvel [o]
Lack of exercise may harm your health.
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
We failed due to a lack of preparation.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
deprivation, deficiency, lack, want {zn.}
gebrek [o] (het ~)
tekort [o] (het ~)
ontstentenis [v] (de ~)
gemis [o] (het ~)
People living in this area are dying because of the lack of water.
Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.
In judging his work, you should make allowances for his lack of experience.
Als ge over zijn werk oordeelt, denk dan ook aan zijn gebrek aan ervaring.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He died from lack of oxygen.

Hij stierf door zuurstofgebrek.

Lack of exercise may harm your health.

Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.

We failed due to a lack of preparation.

Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.

People living in this area are dying because of the lack of water.

Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.

In judging his work, you should make allowances for his lack of experience.

Als ge over zijn werk oordeelt, denk dan ook aan zijn gebrek aan ervaring.

By lack of attention, she hit the post with her car.

Door onoplettendheid botste ze met haar auto tegen de paal.

This problem can not be discussed here for lack of time.

Dit probleem kan wegens tijdgebrek hier niet worden besproken.

It's necessary to be three to enjoy a good story: One to tell it right, one to relish it and one to not understand it. Because the pleasure of the first two is doubled by the lack of understanding of the third.

Het is noodzakelijk om met drie te zijn om een goed verhaal te waarderen: één om het goed te vertellen, één om ervan te genieten en één om er niets van te begrijpen. Omdat het plezier van de twee eersten verdubbeld wordt door het onbegrip van de derde.


Gerelateerd aan lack

miss - absence - shortage - shortcoming - deficiency - defect - flaw - gap - want - deprivationsmooth - imperfection