Vertaling van defect

Inhoud:

Engels
Nederlands
to defect {ww.}
deserteren

I defect
you defect
we defect

ik deserteer
jij deserteert
wij deserteren
» meer vervoegingen van deserteren

defect, flaw, imperfection {zn.}
fout  [v]
gebrek  [o]
zwakte
I can't find a single flaw in his theory.
Ik kan geen enkele fout in zijn theorie vinden.
I can't find a single flaw in her theory.
Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.
to defect, to desert {ww.}
overlopen
deserteren

I defect
you defect
we defect

ik overloop
jij overloopt
wij overlopen
» meer vervoegingen van overlopen

to defect, to desert {ww.}
deserteren
drossen

I defect
you defect
we defect

ik deserteer
jij deserteert
wij deserteren
» meer vervoegingen van deserteren

to defect, to desert {ww.}
afvallen
apostaseren

I defect
you defect
we defect

ik val af
jij valt af
wij vallen af
» meer vervoegingen van afvallen

damage, defect, flaw, harm, hurt, impairment, imperfection {zn.}
gebrek  [o]
beschadiging  [v]
defect [o]
Lack of exercise may harm your health.
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
absence, lack, shortage, shortcoming, deficiency, defect, flaw, gap, want {zn.}
gebrek  [o]
afwezigheid  [v]
gemis
manco
euvel [o]
tekort
tekortkoming [v]
mankement
We failed due to a lack of preparation.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
People living in this area are dying because of the lack of water.
Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.

Gerelateerd aan defect

flaw - imperfection - desert - damage - harm - hurt - impairment - absence - lack - shortage - shortcoming - deficiency - gap - wantend - act