Vertaling van defect

Inhoud:

Engels
Nederlands
to defect {ww.}
deserteren

I defect
you defect
we defect

ik deserteer
jij deserteert
wij deserteren
» meer vervoegingen van deserteren

defect, flaw, imperfection {zn.}
fout  [v]
zwakte
gebrek  [o]
I can't find a single flaw in his theory.
Ik kan geen enkele fout in zijn theorie vinden.
I can't find a single flaw in her theory.
Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.
to defect, to desert {ww.}
apostaseren
afvallen

I defect
you defect
we defect

ik apostaseer
jij apostaseert
wij apostaseren
» meer vervoegingen van apostaseren

to defect, to desert {ww.}
deserteren
overlopen

I defect
you defect
we defect

ik deserteer
jij deserteert
wij deserteren
» meer vervoegingen van deserteren

to defect, to desert {ww.}
deserteren
drossen

I defect
you defect
we defect

ik deserteer
jij deserteert
wij deserteren
» meer vervoegingen van deserteren

absence, lack, shortage, shortcoming, deficiency, defect, flaw, gap, want {zn.}
gebrek  [o]
afwezigheid  [v]
mankement
manco
tekort
gemis
tekortkoming [v]
euvel [o]
Lack of exercise may harm your health.
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
We failed due to a lack of preparation.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
damage, defect, flaw, harm, hurt, impairment, imperfection {zn.}
gebrek  [o]
defect [o]
beschadiging  [v]
defect, fault, flaw {zn.}
defect [o] (het ~)
defect, fault, flaw {zn.}
weeffout [m] (de ~)
blemish, defect, mar {zn.}
ongerechtigheid [v] (de ~)
blemish, defect, mar {zn.}
karakterfout


Gerelateerd aan defect

flaw - imperfection - desert - absence - lack - shortage - shortcoming - deficiency - gap - want - damage - harm - hurt - impairment - faultact - end - malfunction - error - imperfection - frailty