Vertaling van deficiency

Inhoud:

Engels
Nederlands
absence, lack, shortage, shortcoming, deficiency, defect, flaw, gap, want {zn.}
gebrek  [o]
afwezigheid  [v]
mankement
manco
tekort
gemis
tekortkoming [v]
euvel [o]
Lack of exercise may harm your health.
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
We failed due to a lack of preparation.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
deficiency, inadequacy, insufficiency {zn.}
slapte [v] (de ~)
deprivation, deficiency, lack, want {zn.}
gebrek [o] (het ~)
tekort [o] (het ~)
ontstentenis [v] (de ~)
gemis [o] (het ~)
People living in this area are dying because of the lack of water.
Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.
In judging his work, you should make allowances for his lack of experience.
Als ge over zijn werk oordeelt, denk dan ook aan zijn gebrek aan ervaring.


Gerelateerd aan deficiency

absence - lack - shortage - shortcoming - defect - flaw - gap - want - inadequacy - insufficiency - deprivationimperfection