Vertaling van deprivation

Inhoud:

Engels
Nederlands
deprivation {zn.}
onthouding
beroving
deprivatie
ontneming
Let me explain what I mean by deprivation.
Laat me toelichten wat ik onder onthouding versta.
deprivation, neediness, privation, want {zn.}
deprivatie
deprivation, deficiency, lack, want {zn.}
gebrek [o] (het ~)
tekort [o] (het ~)
ontstentenis [v] (de ~)
gemis [o] (het ~)
Lack of exercise may harm your health.
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
We failed due to a lack of preparation.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
deprivation, privation {zn.}
ontneming


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let me explain what I mean by deprivation.

Laat me toelichten wat ik onder onthouding versta.

Because unfortunately for men, sleep deprivation has become a virility symbol.

Want helaas voor mannen, is slaaptekort een symbool van mannelijkheid geworden.


Gerelateerd aan deprivation

neediness - privation - want - deficiency - lackdeprivation - imperfection - act