Vertaling van flaw

Inhoud:

Engels
Nederlands
burst, crack, flaw {zn.}
barst  [m]
There is a crack in the glass.
Er zit een barst in het glas.
defect, flaw, imperfection {zn.}
fout  [v]
zwakte
gebrek  [o]
I can't find a single flaw in his theory.
Ik kan geen enkele fout in zijn theorie vinden.
I can't find a single flaw in her theory.
Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.
absence, lack, shortage, shortcoming, deficiency, defect, flaw, gap, want {zn.}
gebrek  [o]
afwezigheid  [v]
mankement
manco
tekort
gemis
tekortkoming [v]
euvel [o]
Lack of exercise may harm your health.
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
We failed due to a lack of preparation.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
damage, defect, flaw, harm, hurt, impairment, imperfection {zn.}
gebrek  [o]
defect [o]
beschadiging  [v]
defect, fault, flaw {zn.}
defect [o] (het ~)
defect, fault, flaw {zn.}
weeffout [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I can't find a single flaw in his theory.

Ik kan geen enkele fout in zijn theorie vinden.

I can't find a single flaw in her theory.

Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.


Gerelateerd aan flaw

burst - crack - defect - imperfection - absence - lack - shortage - shortcoming - deficiency - gap - want - damage - harm - hurt - impairmentmalfunction - error