Vertaling van damage

Inhoud:

Engels
Nederlands
to damage {ww.}
schade aanrichten
schaden 

I damage
you damage
we damage

ik schaad
jij schaadt
wij schaden
» meer vervoegingen van schaden

It will damage the crops.
Het zal schade aanrichten aan de oogst.
to damage, to injure, to spoil, to harm, to hurt, to impair, to mutilate, to vitiate {ww.}
beschadigen 
toetakelen
stukmaken
schenden
havenen
bederven 

I damage
you damage
we damage

ik beschadig
jij beschadigt
wij beschadigen
» meer vervoegingen van beschadigen

Hurt people hurt people.
Beschadigde mensen beschadigen mensen.
damage, loss {zn.}
schade  [v]
The storm caused a lot of damage.
De storm veroorzaakte veel schade.
The frost did a lot of damage to the crops.
De vorst heeft veel schade aan de gewassen gedaan.
damage, defect, flaw, harm, hurt, impairment, imperfection {zn.}
gebrek  [o]
defect [o]
beschadiging  [v]
Lack of exercise may harm your health.
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
damage, average {zn.}
averij  [v]
to harm, to damage, to disadvantage {ww.}
schaden 
deren
benadelen 

I damage
you damage
we damage

ik schaad
jij schaadt
wij schaden
» meer vervoegingen van schaden

to damage {ww.}
indeuken
blutsen
butsen
deuken

I damage
you damage
we damage

ik deuk in
jij deukt in
wij deuken in
» meer vervoegingen van indeuken

to damage {ww.}
beschadigen
havenen
schenden

I damage
you damage
we damage

ik beschadig
jij beschadigt
wij beschadigen
» meer vervoegingen van beschadigen

harm, damage, detriment, disadvantage, hurt, injury, loss, shenanigan {zn.}
schade  [v]
nadeel
afbreuk [v]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It will damage the crops.

Het zal schade aanrichten aan de oogst.

The storm caused a lot of damage.

De storm veroorzaakte veel schade.

The frost did a lot of damage to the crops.

De vorst heeft veel schade aan de gewassen gedaan.


Gerelateerd aan damage

injure - spoil - harm - hurt - impair - mutilate - vitiate - loss - defect - flaw - impairment - imperfection - average - disadvantage - detrimentdamage - alter