Vertaling van register

Inhoud:

Engels
Nederlands
to register {ww.}
aangeven 

I register
you register
we register

ik geef aan
jij geeft aan
wij geven aan
» meer vervoegingen van aangeven

to register {ww.}
aangeven 

I register
you register
we register

ik geef aan
jij geeft aan
wij geven aan
» meer vervoegingen van aangeven

to express, to put, to register {ww.}
uitdrukken
verwoorden
uitspreken
uiten
opperen
betuigen

I register
you register
we register

ik druk uit
jij drukt uit
wij drukken uit
» meer vervoegingen van uitdrukken

I don't like it when mathematicians who know much more than I do can't express themselves explicitly.
Ik hou er niet van als wiskundigen die veel meer weten dan ik hun gedachten niet duidelijk kunnen uitdrukken.
to record, to register, to enrol, to keep {ww.}
boeken
registreren
vastleggen
aantekenen 

I register
you register
we register

ik boek
jij boekt
wij boeken
» meer vervoegingen van boeken

We can record the past and present.
We kunnen het verleden en het heden registreren.
I keep old books with care.
Ik bewaar oude boeken met zorg.
record, register, account book, inventory {zn.}
rol 
register [o]
roll, register, registration number {zn.}
namenlijst
stamboek
kenteken [o]
to cross-file, to register {ww.}
archiveren

I register
you register
we register

ik archiveer
jij archiveert
wij archiveren
» meer vervoegingen van archiveren

to read, to record, to register, to show {ww.}
patenteren

I register
you register
we register

ik patenteer
jij patenteert
wij patenteren
» meer vervoegingen van patenteren

to file, to register {ww.}
registreren

I register
you register
we register

ik registreer
jij registreert
wij registreren
» meer vervoegingen van registreren

to file, to register {ww.}
deponeren
neerleggen

I register
you register
we register

ik deponeer
jij deponeert
wij deponeren
» meer vervoegingen van deponeren

to read, to record, to register, to show {ww.}
inspreken

I register
you register
we register

ik spreek in
jij spreekt in
wij spreken in
» meer vervoegingen van inspreken

to file, to register {ww.}
notificeren

I register
you register
we register

ik notificeer
jij notificeert
wij notificeren
» meer vervoegingen van notificerenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

When did they register the names of the members?

Wanneer registreerden ze de namen van de leden?

"Well," said the shopkeeper, motioning for Dima to follow her to the cash register. "That'll be 3,000,000.99, then."

"Nou," zei de verkoopster, en wenkte Dima haar te volgen naar de kassa, "dat is dan 3.000.000,99."

If you're unhappy with your private life, I suggest you register on Facebook. It's the best way to get rid of it.

Als je je privéleven beu bent, raad ik je aan om je bij Facebook in te schrijven. Het is de beste manier om er van af te geraken.


Gerelateerd aan register

express - put - record - enrol - keep - account book - inventory - roll - registration number - cross-file - read - show - filehive away - circumvent - get down - enrol - record - file