Vertaling van enrol

Inhoud:

Engels
Nederlands
to accede, to affiliate, to enlist, to enrol, to join {ww.}
lid worden
Which club do you want to join?
Van welke club wil je lid worden?
to enrol, to enroll, to enter, to inscribe, to recruit {ww.}
opgeven
aanmelden

I enrol
you enrol
we enrol

ik geef op
jij geeft op
wij geven op
» meer vervoegingen van opgeven

to sign up, to enlist, to enrol {ww.}
inschrijven
aanmelden

I enrol
you enrol
we enrol

ik schrijf in
jij schrijft in
wij schrijven in
» meer vervoegingen van inschrijven

to record, to register, to enrol, to keep {ww.}
boeken
registreren
vastleggen
aantekenen 

I enrol
you enrol
we enrol

ik boek
jij boekt
wij boeken
» meer vervoegingen van boeken

We can record the past and present.
We kunnen het verleden en het heden registreren.
I keep old books with care.
Ik bewaar oude boeken met zorg.
to recruit, to attract, to enlist, to enrol, to rally, to canvass, to woo {ww.}
werven 
aanwerven 
aanbrengen 

I enrol
you enrol
we enrol

ik werf
jij werft
wij werven
» meer vervoegingen van werven

to enrol, to enroll, to enter, to inscribe, to recruit {ww.}
inschrijven

I enrol
you enrol
we enrol

ik schrijf in
jij schrijft in
wij schrijven in
» meer vervoegingen van inschrijvenGerelateerd aan enrol

accede - affiliate - enlist - join - enroll - enter - inscribe - recruit - sign up - record - register - keep - attract - rally - canvassannounce - enter - write