Vertaling van join

Inhoud:

Engels
Nederlands
to join, to accede, to adhere {ww.}
lid worden
toetreden
zich aansluiten

I join
you join
we join

ik treed toe
jij treedt toe
wij treden toe
» meer vervoegingen van toetreden

Which club do you want to join?
Van welke club wil je lid worden?
to join, to unite, to assemble, to combine {ww.}
verenigen
aaneenvoegen
samenbrengen
bijeenbrengen 

I join
you join
we join

ik verenig
jij verenigt
wij verenigen
» meer vervoegingen van verenigen

As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
to join, to unite, to amalgamate, to unify {ww.}
verenigen

I join
you join
we join

ik verenig
jij verenigt
wij verenigen
» meer vervoegingen van verenigen

He tried to unify the various groups.
Hij heeft geprobeerd de verschillende groepen te verenigen.
to bind, to connect, to join, to tie, to tie up, to associate, to fasten, to link {ww.}
aansluiten 
binden 
vastbinden
vastmaken 
verbinden 

I join
you join
we join

ik sluit aan
jij sluit aan
wij sluiten aan
» meer vervoegingen van aansluiten

to associate, to come together, to join, to pool, to assemble, to coalesce, to converge {ww.}
aansluiten 
zich aaneensluiten
zich verenigen

I join
you join
we join

ik sluit aan
jij sluit aan
wij sluiten aan
» meer vervoegingen van aansluiten

to accede to, to join {ww.}
zich aanmelden voor
zich voegen bij
to connect, to join {ww.}
bijeenbinden
samenbinden
verbinden 

I join
you join
we join

ik bind bijeen
jij bindt bijeen
wij binden bijeen
» meer vervoegingen van bijeenbinden

to associate, to join, to pool, to amalgamate, to coalesce, to unite {ww.}
zich verenigen
to accede, to affiliate, to enlist, to enrol, to join {ww.}
lid worden
to connect, to join, to interconnect, to liaise {ww.}
aan elkaar vastmaken
verbinden 

I join
you join
we join

ik verbind
jij verbindt
wij verbinden
» meer vervoegingen van verbinden

seam, join, joint, jointing {zn.}
naad
voeg

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Which club do you want to join?

Van welke club wil je lid worden?

I'd like to join your group.

Ik zou me graag bij jullie groep aansluiten.

It is a pity that you can't join us.

Het is jammer dat je niet met ons mee kan.

Tatoeba: Join the dark side. We have chocolate cookies.

Tatoeba: Kom bij de duistere kant. Wij hebben chocoladekoekjes.

If I were a boy, I could join a baseball team.

Als ik een jongen was zou ik op honkbal kunnen gaan.


Gerelateerd aan join

accede - adhere - unite - assemble - combine - amalgamate - unify - bind - connect - tie - tie up - associate - fasten - link - come together