Vertaling van assemble

Inhoud:

Engels
Nederlands
to assemble {ww.}
assembleren

I assemble
you assemble
we assemble

ik assembleer
jij assembleert
wij assembleren
» meer vervoegingen van assembleren

to assemble, to erect, to mount, to set, to stage {ww.}
zetten 
monteren 

I assemble
you assemble
we assemble

ik zet
jij zet
wij zetten
» meer vervoegingen van zetten

We set out traps for catching cockroaches.
We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.
to assemble {ww.}
ophopen
verzamelen 
groeperen

I assemble
you assemble
we assemble

ik hoop op
jij hoopt op
wij hopen op
» meer vervoegingen van ophopen

to assemble, to congregate, to gather, to meet, to convene {ww.}
bijeenkomen 
samenkomen
vergaderen

I assemble
you assemble
we assemble

ik kom bijeen
jij komt bijeen
wij komen bijeen
» meer vervoegingen van bijeenkomen

to form a group, to assemble {ww.}
zich groeperen
samenrotten
samenscholen
samenkomen

I assemble
you assemble
we assemble

ik kom samen
jij komt samen
wij komen samen
» meer vervoegingen van samenkomen

to connect, to connect up, to plug in, to assemble {ww.}
verbinden 
aansluiten 

I assemble
you assemble
we assemble

ik verbind
jij verbindt
wij verbinden
» meer vervoegingen van verbinden

to join, to unite, to assemble, to combine {ww.}
verenigen
bijeenbrengen 
samenbrengen
aaneenvoegen

I assemble
you assemble
we assemble

ik verenig
jij verenigt
wij verenigen
» meer vervoegingen van verenigen

As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
to meet, to assemble {ww.}
afspreken 

I assemble
you assemble
we assemble

ik spreek af
jij spreekt af
wij spreken af
» meer vervoegingen van afspreken

to gather, to assemble, to collect {ww.}
zich verzamelen
samenscholen
samenrotten
bijeenkomen 

I assemble
you assemble
we assemble

ik kom bijeen
jij komt bijeen
wij komen bijeen
» meer vervoegingen van bijeenkomen

to collect, to gather, to pick up, to assemble, to raise {ww.}
collecteren
innen
inzamelen
oogsten
plukken
rapen 
verzamelen 

I assemble
you assemble
we assemble

ik collecteer
jij collecteert
wij collecteren
» meer vervoegingen van collecteren

to put together, to build, to compose, to construct, to draught, to combine, to assemble {ww.}
bijeenvoegen
ineenzetten
samenstellen 

I assemble
you assemble
we assemble

ik voeg bijeen
jij voegt bijeen
wij voegen bijeen
» meer vervoegingen van bijeenvoegen

to associate, to come together, to join, to pool, to assemble, to coalesce, to converge {ww.}
aansluiten 
zich aaneensluiten
zich verenigen

I assemble
you assemble
we assemble

ik sluit aan
jij sluit aan
wij sluiten aan
» meer vervoegingen van aansluitenGerelateerd aan assemble

erect - mount - set - stage - congregate - gather - meet - convene - form a group - connect - connect up - plug in - join - unite - combine