Vertaling van stage

Inhoud:

Engels
Nederlands
to stage {ww.}
regisseren
in scène zetten
stage, station, stop, terminal {zn.}
station [o]
halte [v]
statie [v]
I am near the station.
Ik ben in de buurt van de statie.
Where is the station?
Waar is het station?
stage, step {zn.}
etappe [v]
stage {zn.}
toneel [o]
schouwtoneel
What did John sing on the stage?
Wat heeft John op het toneel gezongen?
I got nervous on the stage.
Ik werd zenuwachtig op het toneel.
stage {zn.}
stadium
etappe
overnachtingsplaats
phase, stage {zn.}
fase  [v]
schijngestalte 
kwartier  [o]
The disease is still in the primary stage.
De ziekte is nog altijd in de eerste fase.
Cancer can be cured easily if it is found in its first phase.
Kanker kan gemakkelijk genezen worden als het in de eerste fase ontdekt wordt.
stop, halting-place, baiting-place, stage, stopping-place, pull-up, staging-post {zn.}
pleisterplaats [v]
stopplaats [v]
halte [v]
to assemble, to erect, to mount, to set, to stage {ww.}
zetten 
monteren 
We set out traps for catching cockroaches.
We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.
to cause, to cause to take place, to hold, to organize, to provoke, to stage {ww.}
houden
uitschrijven
teweegbrengen
beleggen 
That box is too small to hold all these things.
Die doos is te klein om al deze dingen te houden.
Let's see who can hold out the longest.
Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
platform, stage {zn.}
podium


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What did John sing on the stage?

Wat heeft John op het toneel gezongen?

I got nervous on the stage.

Ik werd zenuwachtig op het toneel.

He is standing on the stage.

Hij staat op het podium.

Have you ever heard her sing on the stage?

Hebt ge haar al horen zingen op een podium?

The disease is still in the primary stage.

De ziekte is nog altijd in de eerste fase.

Have you ever heard her sing on stage?

Heb je haar ooit horen zingen op het podium?

He ran over her lines once before she went on stage.

Hij keek haar tekst een keer door voordat ze het podium op ging.