Vertaling van gather

Inhoud:

Engels
Nederlands
to gather, to assemble, to collect {ww.}
zich verzamelen
samenscholen
samenrotten
bijeenkomen 

I gather
you gather
we gather

ik kom bijeen
jij komt bijeen
wij komen bijeen
» meer vervoegingen van bijeenkomen

to accumulate, to crowd, to gather, to mass {ww.}
zich opeenhopen
zich ophopen
te hoop lopen
samenrotten
samenscholen
kruien

I gather
you gather
we gather

ik krui
jij kruit
wij kruien
» meer vervoegingen van kruien

to amass, to heap, to pile up, to stack, to accumulate, to collect, to gather, to pile {ww.}
tassen
opeenstapelen
opstapelen
stapelen
ophopen
opeenhopen

I gather
you gather
we gather

ik tas
jij tast
wij tassen
» meer vervoegingen van tassen

to abstract, to deduce, to gather {ww.}
afleiden 
deduceren
abstraheren

I gather
you gather
we gather

ik leid af
jij leidt af
wij leiden af
» meer vervoegingen van afleiden

to collect, to gather, to pick up, to assemble, to raise {ww.}
verzamelen 
rapen 
plukken
oogsten
inzamelen
innen
collecteren

I gather
you gather
we gather

ik verzamel
jij verzamelt
wij verzamelen
» meer vervoegingen van verzamelen

You must gather further information.
Je moet meer informatie verzamelen.
They tried to collect wood from the forest.
Ze probeerden hout te verzamelen in het bos.
to abstract, to gather, to induce, to infer, to conclude, to find {ww.}
een gevolgtrekking maken
besluiten 
concluderen
afleiden 

I gather
you gather
we gather

ik besluit
jij besluit
wij besluiten
» meer vervoegingen van besluiten

to assemble, to congregate, to gather, to meet, to convene {ww.}
samenkomen
vergaderen
bijeenkomen 

I gather
you gather
we gather

ik kom samen
jij komt samen
wij komen samen
» meer vervoegingen van samenkomen

Let's meet the day after tomorrow.
Laten we overmorgen samenkomen.


Gerelateerd aan gather

assemble - collect - accumulate - crowd - mass - amass - heap - pile up - stack - pile - abstract - deduce - pick up - raise - induce