Vertaling van abstract

Inhoud:

Engels
Nederlands
to abstract {ww.}
abstraheren

I abstract
you abstract
we abstract

ik abstraheer
jij abstraheert
wij abstraheren
» meer vervoegingen van abstraheren

to abstract, to restrain, to detain, to inhibit, to keep, to prevent, to stop, to withhold {ww.}
weghouden
onthouden
onttrekken
afhouden

I abstract
you abstract
we abstract

ik houd weg
jij houdt weg
wij houden weg
» meer vervoegingen van weghouden

to abstract, to summarize, to outline, to recapitulate {ww.}
samenvatten
excerperen
resumeren

I abstract
you abstract
we abstract

ik vat samen
jij vat samen
wij vatten samen
» meer vervoegingen van samenvatten

to abstract, to deduce, to gather {ww.}
afleiden 
deduceren
abstraheren

I abstract
you abstract
we abstract

ik leid af
jij leidt af
wij leiden af
» meer vervoegingen van afleiden

to abstract, to take away, to remove, to seize, to take {ww.}
wegnemen
afpakken 
weghalen
afnemen 

I abstract
you abstract
we abstract

ik neem weg
jij neemt weg
wij nemen weg
» meer vervoegingen van wegnemen

to abstract, to gather, to induce, to infer, to conclude, to find {ww.}
een gevolgtrekking maken
besluiten 
concluderen
afleiden 

I abstract
you abstract
we abstract

ik besluit
jij besluit
wij besluiten
» meer vervoegingen van besluiten

to abstract, to secure {ww.}
in de wacht slepen
zich toeëigenen

I abstract

abstract, ideal {bn.}
denkbeeldig
illusoir
imaginair
ingebeeld
ideëel
abstract 
afgetrokken
abstract {bn.}
hypothetisch
abstract 
afgetrokken
abstract, résumé, summary, digest, overview, synopsis {zn.}
uittreksel 
resumé
samenvatting [v]
overzicht
excerpt [o]
abstract {bn.}
non-figuratief
afiguraal
abstract 
afgetrokken
to distract, to divert, to entertain, to abstract, to amuse {ww.}
verstrooien
afleiden 

I abstract
you abstract
we abstract

ik verstrooi
jij verstrooit
wij verstrooien
» meer vervoegingen van verstrooien

to steal, to abstract, to nick, to purloin {ww.}
gappen 
ontvreemden
stelen 

I abstract
you abstract
we abstract

ik gap
jij gapt
wij gappen
» meer vervoegingen van gappen

abstraction, abstract {zn.}
abstractie [v] (de ~)
abstract begrip
academic, abstract {bn.}
schools
koel 
nuchter
zakelijk
abstraction, abstract {zn.}
abstractum [o] (het ~)
abstractie [v]
abstract begrip

Gerelateerd aan abstract

restrain - detain - inhibit - keep - prevent - stop - withhold - summarize - outline - recapitulate - deduce - gather - take away - remove - seizeaerial - absolute - idea - word