Vertaling van abstract

Inhoud:

Engels
Nederlands
to abstract, to secure {ww.}
in de wacht slepen
zich toeëigenen
to abstract, to take away, to remove, to seize, to take {ww.}
afnemen 
afpakken 
weghalen
wegnemen

I abstract
you abstract
we abstract

ik neem af
jij neemt af
wij nemen af
» meer vervoegingen van afnemen

to abstract, to gather, to induce, to infer, to conclude, to find {ww.}
afleiden 
besluiten 
concluderen
een gevolgtrekking maken

I abstract
you abstract
we abstract

ik leid af
jij leidt af
wij leiden af
» meer vervoegingen van afleiden

to abstract, to summarize, to outline, to recapitulate {ww.}
resumeren
samenvatten
excerperen

I abstract
you abstract
we abstract

ik resumeer
jij resumeert
wij resumeren
» meer vervoegingen van resumeren

to abstract, to restrain, to detain, to inhibit, to keep, to prevent, to stop, to withhold {ww.}
onttrekken
afhouden
onthouden
weghouden

I abstract
you abstract
we abstract

ik onttrek
jij onttrekt
wij onttrekken
» meer vervoegingen van onttrekken

to abstract, to deduce, to gather {ww.}
abstraheren
afleiden 
deduceren

I abstract
you abstract
we abstract

ik abstraheer
jij abstraheert
wij abstraheren
» meer vervoegingen van abstraheren

to abstract {ww.}
abstraheren

I abstract
you abstract
we abstract

ik abstraheer
jij abstraheert
wij abstraheren
» meer vervoegingen van abstraheren

abstract, résumé, summary, digest, overview, synopsis {zn.}
excerpt [o]
samenvatting [v]
overzicht
resumé
uittreksel 
abstract {bn.}
non-figuratief
afiguraal
abstract 
afgetrokken
abstract, ideal {bn.}
denkbeeldig
illusoir
imaginair
ingebeeld
ideëel
abstract 
afgetrokken
abstract {bn.}
hypothetisch
abstract 
afgetrokken
to steal, to abstract, to nick, to purloin {ww.}
gappen 
ontvreemden
stelen 

I abstract
you abstract
we abstract

ik gap
jij gapt
wij gappen
» meer vervoegingen van gappen

to distract, to divert, to entertain, to abstract, to amuse {ww.}
afleiden 
verstrooien

I abstract
you abstract
we abstract

ik leid af
jij leidt af
wij leiden af
» meer vervoegingen van afleiden

abstraction, abstract {zn.}
abstract begrip
abstractum [o] (het ~)
abstractie [v]
To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
Honger was voor hem een abstract begrip; hij had altijd genoeg te eten.
academic, abstract {bn.}
schools
koel 
nuchter
zakelijk
abstraction, abstract {zn.}
abstract begrip
abstractie [v] (de ~)

Gerelateerd aan abstract

secure - take away - remove - seize - take - gather - induce - infer - conclude - find - summarize - outline - recapitulate - restrain - detainabsolute - aerial - word - idea