Vertaling van inhibit

Inhoud:

Engels
Nederlands
to bridle, to check, to restrain, to control, to curb, to inhibit {ww.}
in toom houden
intomen
beteugelen 
betomen
bedwingen 

I inhibit
you inhibit
we inhibit

ik toom in
jij toomt in
wij tomen in
» meer vervoegingen van intomen

to abstract, to restrain, to detain, to inhibit, to keep, to prevent, to stop, to withhold {ww.}
weghouden
onthouden
onttrekken
afhouden

I inhibit
you inhibit
we inhibit

ik houd weg
jij houdt weg
wij houden weg
» meer vervoegingen van weghouden

to bar, to inhibit, to prevent, to preclude, to stop {ww.}
verhinderen 
verhoeden
beletten 

I inhibit
you inhibit
we inhibit

ik verhinder
jij verhindert
wij verhinderen
» meer vervoegingen van verhinderen

to dissuade, to deter, to discourage, to inhibit {ww.}
afraden 

I inhibit
you inhibit
we inhibit

ik raad af
jij raadt af
wij raden af
» meer vervoegingen van afraden

to suppress, to inhibit, to oppress, to repress, to stifle, to squelch {ww.}
verkroppen
verdrukken
opkroppen
verdringen
onderdrukken

I inhibit
you inhibit
we inhibit

ik verkrop
jij verkropt
wij verkroppen
» meer vervoegingen van verkroppenGerelateerd aan inhibit

bridle - check - restrain - control - curb - abstract - detain - keep - prevent - stop - withhold - bar - preclude - dissuade - deter