Vertaling van word

Inhoud:

Engels
Nederlands
word {zn.}
woord  [o]
bewoording  [v]
He didn't say a word.
Hij zei geen woord.
He keeps his word.
Hij houdt zich aan zijn woord.
to edit, to draw up, to draught, to word {ww.}
stileren
stellen
opstellen
redigeren
opmaken

I word
you word
we word

ik stileer
jij stileert
wij stileren
» meer vervoegingen van stileren

to formulate, to word {ww.}
inkleden
vervatten
formuleren

I word
you word
we word

ik kleed in
jij kleedt in
wij kleden in
» meer vervoegingen van inkleden

to articulate, to word {ww.}
onder woorden brengen
verwoorden
formuleren

I word
you word
we word

ik verwoord
jij verwoordt
wij verwoorden
» meer vervoegingen van verwoorden

Bible, Scripture, bible, book, christian bible, good book, holy scripture, holy writ, scripture, word, word of god {zn.}
Bijbel [m]
bijbel [m] (de ~)
Schrift [m] (de ~)
testament [o] (het ~)
Who wrote the Bible?
Wie heeft de bijbel geschreven?
According to the Bible, God made the world in six days.
Volgens de bijbel schiep God de wereld in zes dagen.
to articulate, to formulate, to give voice, to phrase, to word {ww.}
stellen
opmaken
samenstellen
opstellen

I word
you word
we word

ik stel
jij stelt
wij stellen
» meer vervoegingen van stellen

to articulate, to formulate, to give voice, to phrase, to word {ww.}
formuleren
vervatten
vertolken
verbaliseren
uitspreken
verwoorden

I word
you word
we word

ik formuleer
jij formuleert
wij formuleren
» meer vervoegingen van formulerenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He keeps his word.

Hij houdt zich aan zijn woord.

He broke his word.

Hij heeft zijn belofte gebroken.

My favorite word in German is the word for "glove".

Mijn favoriet woord in het Duits is het woord voor 'handschoen'.

"Okonatta" is the right word.

"Okonatta" is het juiste woord.

This word comes from Greek.

Dit woord komt uit het Grieks.

Betty never said a word.

Betty zei nooit een woord.

He didn't say a word.

Hij zei geen woord.

I always keep my word.

Ik hou altijd mijn woord.

If you promise something, keep your word.

Als je iets beloofd, hou je er dan aan.

This word is of Latin descent.

Dit woord is van Latijnse afkomst.

That word is of Greek origin.

Dit woord komt uit het Grieks.

English has no word for Zeitgeist

Engels heeft geen woord voor Zeitgeist

How do you pronounce this word?

Hoe spreekt men dit woord uit?

Bill often fails to keep his word.

Bill houdt zijn woord vaak niet.

I'll keep my word, whatever may happen.

Ik zal mijn woord houden, wat er ook gebeurt.