Vertaling van Bible

Inhoud:

Engels
Nederlands
Bible, Scripture, bible, book, christian bible, good book, holy scripture, holy writ, scripture, word, word of god {zn.}
Bijbel [m]
bijbel [m] (de ~)
Schrift [m] (de ~)
testament [o] (het ~)
Who wrote the Bible?
Wie heeft de bijbel geschreven?
According to the Bible, God made the world in six days.
Volgens de bijbel schiep God de wereld in zes dagen.
Bible, Scripture, oracle {zn.}
Bijbel [m]
orakelspreuk
godswoord
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
"Heb uw naaste lief als uzelf" is een citaat uit de Bijbel.
The Bible is clearly a complex piece of writing, that impossibly could have been written by a single author.
De Bijbel is duidelijk een complex geschrift, dat onmogelijk door één auteur geschreven kan zijn.
bible {zn.}
bijbel 
The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because they are generally the same people.
De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.
bible {zn.}
prediker
Prediker

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Who wrote the Bible?

Wie heeft de bijbel geschreven?

According to the Bible, God made the world in six days.

Volgens de bijbel schiep God de wereld in zes dagen.

"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.

"Heb uw naaste lief als uzelf" is een citaat uit de Bijbel.

The Bible is clearly a complex piece of writing, that impossibly could have been written by a single author.

De Bijbel is duidelijk een complex geschrift, dat onmogelijk door één auteur geschreven kan zijn.

The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because they are generally the same people.

De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.


Gerelateerd aan Bible

Scripture - bible - book - christian bible - good book - holy scripture - holy writ - scripture - word - word of god - oraclebook - message - Pentateuch