Vertaling van book

Inhoud:

Engels
Nederlands
to book, to order, to procure {ww.}
bestellen 
aanvragen 

I book
you book
we book

ik bestel
jij bestelt
wij bestellen
» meer vervoegingen van bestellen

Let's order Chinese takeout.
Laten we Chinees bestellen.
Are you ready to order now?
Bent u nu klaar om te bestellen?
book, volume {zn.}
boek  [o]
This book is hers.
Dit is haar boek.
This book is heavy.
Dit boek is zwaar.
to reserve, to book, to backlog {ww.}
boeken
reserveren 
bespreken 
vrijhouden
openhouden

I book
you book
we book

ik boek
jij boekt
wij boeken
» meer vervoegingen van boeken

Would you please reserve a room near the Toronto international Airport?
Wilt u alstublieft een kamer in de buurt van de internationale luchthaven in Toronto reserveren?
I'd like to book three seats.
Ik zou graag drie plaatsen willen reserveren.
to book, to hold, to reserve {ww.}
bestellen

I book
you book
we book

ik bestel
jij bestelt
wij bestellen
» meer vervoegingen van bestellen

to book {ww.}
inboeken

I book
you book
we book

ik boek in
jij boekt in
wij boeken in
» meer vervoegingen van inboeken

to book {ww.}
boeken

I book
you book
we book

ik boek
jij boekt
wij boeken
» meer vervoegingen van boeken

I have to give back the book before Saturday.
Ik moet de boeken voor zaterdag terugbrengen.
Can I book seats?
Kan ik zitplaatsen boeken?
Koran, al-qur'an, book, koran, quran {zn.}
Koran [m]
koran [m] (de ~)
As the Holy Koran tells us, "Be conscious of God and speak always the truth."
Zoals de Heilige Koran ons gebiedt: "Vreest God en spreekt de waarheid."
The holy book of Muslims is Qur'an.
De Heilige Schrift van de moslims is de Koran.
Bible, Scripture, bible, book, christian bible, good book, holy scripture, holy writ, scripture, word, word of god {zn.}
Bijbel [m]
bijbel [m] (de ~)
Schrift [m] (de ~)
testament [o] (het ~)
Who wrote the Bible?
Wie heeft de bijbel geschreven?
According to the Bible, God made the world in six days.
Volgens de bijbel schiep God de wereld in zes dagen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This book was easy.

Dit boek was gemakkelijk.

I'm reading this book.

Ik lees dit boek.

Who wrote this book?

Wie schreef dit boek?

That's a book.

Dit is een boek.

The book is mine.

Het boek is van mij.

This book is mine.

Dit boek is van mij.

Is this your book?

Is dit uw boek?

This is my book.

Dit is mijn boek.

Whose book is it?

Wiens boek is dit?

This book is yours.

Dit boek is van jou.

This book is new.

Ĉi tiu libro estas nova.

It's this book.

Het is dit boek.

The book is big.

Het boek is groot.

Give me the book.

Geef mij het boek.

I have a book.

Ik heb een boek.


Gerelateerd aan book

order - procure - volume - reserve - backlog - hold - Koran - al-qur'an - koran - quran - Bible - Scripture - bible - christian bible - good bookorder - account - reserve - book - Pentateuch