Vertaling van induce

Inhoud:

Engels
Nederlands
to induce {ww.}
induceren

I induce
you induce
we induce

ik induceer
jij induceert
wij induceren
» meer vervoegingen van induceren

to talk round, to bring round, to persuade, to move, to induce {ww.}
bewegen 
overhalen 
doen besluiten
belezen 

I induce
you induce
we induce

ik beweeg
jij beweegt
wij bewegen
» meer vervoegingen van bewegen

She cannot persuade him to buy her a new car.
Ze kan hem niet overhalen om voor haar een nieuwe auto te kopen.
Did you feel the earth move?
Voelde je de aarde bewegen?
to attract, to decoy, to lure, to entice, to induce, to persuade, to appeal to, to bait {ww.}
lokken 

I induce
you induce
we induce

ik lok
jij lokt
wij lokken
» meer vervoegingen van lokken

to infer, to induce {ww.}
induceren

I induce
you induce
we induce

ik induceer
jij induceert
wij induceren
» meer vervoegingen van induceren

to persuade, to convince, to dissuade, to induce {ww.}
overhalen 
overreden
bepraten 

I induce
you induce
we induce

ik haal over
jij haalt over
wij halen over
» meer vervoegingen van overhalen

to entice, to tempt, to induce {ww.}
verzoeken
verlokken
in verzoeking brengen
verleiden
bekoren 

I induce
you induce
we induce

ik verzoek
jij verzoekt
wij verzoeken
» meer vervoegingen van verzoeken

to abstract, to gather, to induce, to infer, to conclude, to find {ww.}
een gevolgtrekking maken
besluiten 
concluderen
afleiden 

I induce
you induce
we induce

ik besluit
jij besluit
wij besluiten
» meer vervoegingen van besluitenGerelateerd aan induce

talk round - bring round - persuade - move - attract - decoy - lure - entice - appeal to - bait - infer - convince - dissuade - tempt - abstract