Vertaling van mass

Inhoud:

Engels
Nederlands
mass, lump {zn.}
massa
A cloud is a mass of vapor.
Een wolk is een massa damp.
mass {zn.}
mis
eucharistieviering [v]
to agglomerate, to fuse, to mass {ww.}
tot een geheel verenigen
agglomereren
doen samenklonteren
to accumulate, to crowd, to gather, to mass {ww.}
zich opeenhopen
zich ophopen
te hoop lopen
samenrotten
samenscholen
kruien

I mass
you mass
we mass

ik krui
jij kruit
wij kruien
» meer vervoegingen van kruien

heavy, mass, massive {bn.}
massaal
crowd, heap, mass, multitude, pile, accumulation, body, swarm {zn.}
menigte 
massa
troep
tas
stapel
schare
hoop
drom [m]
boel [m]
A crowd gathered on this street.
Een menigte verzamelde zich in deze straat.
The crowd is growing larger and larger.
De menigte wordt groter en groter.
crowd, mass, multitude, host {zn.}
menigte 
massa
She glimpsed him running through the crowd.
Ze ving een glimp van hem op terwijl hij door de menigte liep.
swarm, mass {zn.}
zwerm
vlucht 
Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts…
Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "…


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

A cloud is a mass of vapor.

Een wolk is een massa damp.

Newspapers, television, and radio are called the mass media.

Kranten, televisie en radio heten massamedia.


Gerelateerd aan mass

lump - agglomerate - fuse - accumulate - crowd - gather - heavy - massive - heap - multitude - pile - accumulation - body - swarm - host