Vertaling van heap

Inhoud:

Engels
Nederlands
heap, pile, stack {zn.}
schelf
opper
hoop
hooiopper
stapel
to accumulate, to heap, to pile up, to stack, to cache, to hive up, to hoard, to lay away, to squirrel away, to stash {ww.}
ophopen
opsparen
accumuleren
opeenhopen

I heap
you heap
we heap

ik hoop op
jij hoopt op
wij hopen op
» meer vervoegingen van ophopen

to accumulate, to heap, to pile up, to stack, to cache, to hive up, to hoard, to lay away, to squirrel away, to stash {ww.}
ophopen
potten
oppotten
accumuleren
opeenhopen

I heap
you heap
we heap

ik hoop op
jij hoopt op
wij hopen op
» meer vervoegingen van ophopen

to accumulate, to heap, to pile up, to stack, to amass, to collect, to compile, to hoard, to roll up {ww.}
verzamelen
vergaderen
bijeenbrengen
vergaren
bijeengaren
ophopen
bijeenkrijgen
rapen
paren
samenbrengen
accumuleren
verenigen
opeenhopen

I heap
you heap
we heap

ik verzamel
jij verzamelt
wij verzamelen
» meer vervoegingen van verzamelen

Car windows accumulate frost on winter mornings.
Autoramen verzamelen vorst op winterse ochtenden.
They tried to collect wood from the forest.
Ze probeerden hout te verzamelen in het bos.
to accumulate, to heap, to pile up, to stack, to lay aside, to save, to save up {ww.}
ophopen
opsparen
accumuleren
opeenhopen

I heap
you heap
we heap

ik hoop op
jij hoopt op
wij hopen op
» meer vervoegingen van ophopen

to amass, to heap, to pile up, to stack, to accumulate, to collect, to gather, to pile {ww.}
opeenhopen
opeenstapelen
ophopen
opstapelen
stapelen
tassen

I heap
you heap
we heap

ik hoop opeen
jij hoopt opeen
wij hopen opeen
» meer vervoegingen van opeenhopen

crowd, heap, mass, multitude, pile, accumulation, body, swarm {zn.}
menigte 
massa
schare
tas
hoop
drom [m]
stapel
boel [m]
troep
A crowd gathered on this street.
Een menigte verzamelde zich in deze straat.
The crowd is growing larger and larger.
De menigte wordt groter en groter.
bevy, collection, group, heap, herd, set, pack, cluster, suite, team, shoal, flight, drove, flock {zn.}
kudde
vlucht 
groep 
hoop
set
troep
drift [v]
stel
schare
zwerm
school 
There's a black sheep in every flock.
Er is een zwart schaap in elke kudde.
These clouds look like a flock of white sheep.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.

Gerelateerd aan heap

pile - stack - accumulate - pile up - cache - hive up - hoard - lay away - squirrel away - stash - amass - collect - compile - roll up - lay asidelay aside - displace - constrain