Vertaling van save

Inhoud:

Engels
Nederlands
to save, to spare, to economize {ww.}
sparen
besparen 
uitwinnen
bezuinigen 
uitsparen
uitzuinigen

I save
you save
we save

ik spaar
jij spaart
wij sparen
» meer vervoegingen van sparen

His aim in life is to save money.
Zijn levensdoel is geld te sparen.
You should always save money for a rainy day.
Je moet altijd een appeltje voor de dorst sparen.
to conserve, to keep, to maintain, to preserve, to cache, to save, to store {ww.}
bewaren 
onderhouden 
behouden 
bergen 
conserveren 
overhouden

I save
you save
we save

ik bewaar
jij bewaart
wij bewaren
» meer vervoegingen van bewaren

Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
to guard, to preserve, to protect, to save {ww.}
behoeden
bewaren 

I save
you save
we save

ik behoed
jij behoedt
wij behoeden
» meer vervoegingen van behoeden

to keep, to rescue, to save {ww.}
redden 
behouden 
bergen 

I save
you save
we save

ik red
jij redt
wij redden
» meer vervoegingen van redden

He came to my rescue.
Hij kwam mij redden.
Only peace can save the world.
Enkel vrede kan de wereld redden.
to accumulate, to heap, to pile up, to stack, to lay aside, to save, to save up {ww.}
ophopen
opsparen
accumuleren
opeenhopen

I save
you save
we save

ik hoop op
jij hoopt op
wij hopen op
» meer vervoegingen van ophopen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

God save the Queen.

God beware de koningin.

Save a human. Eat a cannibal.

Red een mens. Eet een kannibaal op.

Only peace can save the world.

Enkel vrede kan de wereld redden.

His aim in life is to save money.

Zijn levensdoel is geld te sparen.

Tom is doing everything he can to save money.

Tom doet alles wat hij kan om geld te besparen.

Tom does everything he can to save money.

Tom doet er alles aan om geld te kunnen besparen.

You should always save money for a rainy day.

Je moet altijd een appeltje voor de dorst sparen.

Computers will save you a lot of time.

Een computer bespaart je veel tijd.

You are not the owner of this save data. You will not be able to save your progression. Trophies will be disabled.

Je bent geen eigenaar van dit opslagbestand. Je kunt je voortgang niet opslaan. Trofeeën zijn niet beschikbaar.

Unfortunately, my trip to Indonesia fell through because I couldn't save enough money.

Helaas ging mijn reis naar Indonesië ging niet door, omdat ik niet genoeg geld kon sparen.

The saved game appears to be damaged and cannot be used. Please quit the game and then restart after removing the save data.

Het opslagbestand is beschadigd en kan niet worden gebruikt. Beëindig de game, verwijder de opslagdata en start de game opnieuw op.

If you paint it yellow, you'll kill two birds with one stone: it'll stand out, and you'll save money because you can use paint you already have.

Als je het geel verft, sla je twee vliegen in één klap: én het valt goed op, én je bespaart geld omdat je verf kunt gebruiken die je al in huis hebt.


Gerelateerd aan save

spare - economize - conserve - keep - maintain - preserve - cache - store - guard - protect - rescue - accumulate - heap - pile up - stackconstrain