Vertaling van love

Inhoud:

Engels
Nederlands
to love, to cherish {ww.}
houden van 
liefhebben
beminnen 

I love
you love
we love

ik heb lief
jij hebt lief
wij hebben lief
» meer vervoegingen van liefhebben

I can love.
Ik kan liefhebben.
To love and to be loved is the greatest happiness.
Beminnen en bemind worden is het grootste geluk.
love, affection {zn.}
liefde 
min 
affectie [v]
Tom didn't know how to accept Mary's love and affection.
Tom wist niet hoe Mary's liefde en tederheid te aanvaarden.
Love and Peace.
Liefde en vrede.
love, value, worth, affection {zn.}
kostbaarheid [v]
duurte [v]
love, sexual love, sex {zn.}
sexuele hartstocht
to be fond of, to love {ww.}
gek zijn op
verzot zijn op
dol zijn op
to appreciate, to like, to enjoy, to fancy, to love, to think highly of, to prize, to think well of, to have a high regard for {ww.}
houden van 
waarderen 
mogen
hechten aan

I love
you love
we love

ik waardeer
jij waardeert
wij waarderen
» meer vervoegingen van waarderen

People love freedom.
Mensen houden van vrijheid.
We love our children.
Wij houden van onze kinderen.
to love {ww.}
lusten
believen
blieven
houden
moeten
mogen

I love
you love
we love

ik lust
jij lust
wij lusten
» meer vervoegingen van lusten

to love {ww.}
geven
hechten
houden

I love
you love
we love

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

to love {ww.}
liefhebben
beminnen
minnen

I love
you love
we love

ik heb lief
jij hebt lief
wij hebben lief
» meer vervoegingen van liefhebben

beloved, loved one, lover, sweetheart, well-beloved, love {zn.}
lief
geliefde
liefje [o]
zoetelief
beminde  [m]
My lover doesn't love me.
Mijn lief houdt niet van mij.
What are you crying about, sweetheart?
Waarom huil je, liefje?
appreciation, fancy, liking, love, taste {zn.}
waardering  [v]
I wanted to show them my appreciation.
Ik wou hen mijn waardering tonen.
to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
verspenen

I love
you love
we love

ik verspeen
jij verspeent
wij verspenen
» meer vervoegingen van verspenen

to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
schroeven

I love
you love
we love

ik schroef
jij schroeft
wij schroeven
» meer vervoegingen van schroeven

to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
vrijen
bedvogelen
bibberen
bonken
bonzen
coïteren
cohabiteren
emmeren
flensen
fleppen
fokken
ketsen
kezen
kieren
knarren
neuken
pompen
rampetampen
soppen
vogelen
vozen
slapen
poepen
rollebollen
seksen
figuurzagen
wippen
palen
rammen
naaien

I love
you love
we love

ik vrij
jij vrijt
wij vrijen
» meer vervoegingen van vrijen

to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
vastschroeven
aanschroeven

I love
you love
we love

ik schroef vast
jij schroeft vast
wij schroeven vast
» meer vervoegingen van vastschroeven

to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
bekennen
nemen
pakken

I love
you love
we love

ik beken
jij bekent
wij bekennen
» meer vervoegingen van bekennen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Love and Peace.

Liefde en vrede.

I love movies.

Ik houd van films.

You're gonna love this.

Je gaat dit geweldig vinden.

We love our children.

Wij houden van onze kinderen.

A child needs love.

Een kind heeft liefde nodig.

I love that combination.

Ik vind die combinatie helemaal geweldig.

I love my wife.

Ik hou van mijn vrouw.

I love you.

Ik zie u graag.

Do you love me?

Hou je van me?

I love this photo.

Ik houd van deze foto.

I love comedies.

Ik hou van komedies.

I love elderberry juice.

Ik hou van vlierbessensap.

Love is never wasted.

Liefde kun je niet verspillen.

I love my mum.

Ik hou van mijn moeder.

I love summer rain.

Ik hou van zomerregen.