Vertaling van worth

Inhoud:

Engels
Nederlands
love, value, worth, affection {zn.}
kostbaarheid [v]
duurte [v]
deserving, worthy, worthwhile, worth {bn.}
eerzaam
waar 
waardig
value, worth {zn.}
waarde  [v]
gehalte [o]
It has a value all its own.
Het heeft waarde op zichzelf.
valuable, precious, worth {bn.}
waard 
waardevol
merit, worth {zn.}
verdienste
value, worth {zn.}
waardigheid [v]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's worth a try.

Het is een poging waard.

That movie is worth seeing.

Die film is de moeite waard.

This car isn't worth repairing.

Deze auto is het niet waard gerepareerd te worden.

The car isn't worth repairing.

Het is het niet waard om deze auto te repareren.

No book is worth reading.

Geen enkel boek is het lezen waard.

The exhibition is well worth a visit.

De tentoonstelling is het bezoeken meer dan waard.

Not all the books are worth reading.

Niet alle boeken zijn het waard om te lezen.

I have nothing else worth saying.

Ik heb anders niets belangrijks meer te zeggen.

This is worth one million yen.

Dit is een miljoen yen waard.

There's nothing worth watching on TV today.

Er is vandaag niets goeds op TV.

One clear thought is worth two neologisms.

Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.

I think it's worth a try.

Ik denk dat het het proberen waard is.

Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting.

Zwitserland is een prachtig land, dat een bezoek verdient.

If it is worth doing, do it well.

Als het de moeite waard is om te doen, doe het dan goed.

Few treasures are worth as much as a friend.

Weinig schatten zijn zoveel waard als een vriend.


Gerelateerd aan worth

love - value - affection - deserving - worthy - worthwhile - valuable - precious - merit