Vertaling van configuration

Inhoud:

Engels
Nederlands
diagram, figure, image, picture, representation, configuration {zn.}
afbeelding  [v]
figuur 
beeld  [o]
Look at the picture.
Bekijk de afbeelding.
I looked at the picture.
Ik keek naar de afbeelding.
form, shape, configuration {zn.}
vorm
gedaante [v]
That cloud is in the shape of a fish.
Die wolk heeft de vorm van een vis.
The globe is similar in shape to an orange.
De aardbol heeft dezelfde vorm als een sinaasappel.
configuration, conformation, contour, form, shape {zn.}
profieltekening
configuration, constellation {zn.}
constellatie [v] (de ~)
configuration, conformation, contour, form, shape {zn.}
hoogtelijn [m] (de ~)

Gerelateerd aan configuration

diagram - figure - image - picture - representation - form - shape - conformation - contour - constellationportrait - state - perpendicular