Vertaling van example

Inhoud:

Engels
Nederlands
example, instance, sample {zn.}
voorbeeld  [o]
exempel [o]
toonbeeld [o]
Give me an example.
Geef mij een voorbeeld.
He gave me an example.
Hij gaf me een voorbeeld.
example, model {zn.}
model
I have a bicycle of the latest model.
Ik heb het nieuwste model fiets.
example, exercise {zn.}
opdracht [m] (de ~)
opgaaf
vraag [m] (de ~)
opgave [m] (de ~)
example, exemplar, good example, model {zn.}
grondvorm
example, exemplar, good example, model {zn.}
specimen [o] (het ~)
example, model {zn.}
voorbeeld [o] (het ~)
specimen [o] (het ~)
Give me a different example.
Geef me een ander voorbeeld.
Show me another example.
Laat me nog eens een voorbeeld zien.
example, exercise {zn.}
exempel

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Give me an example.

Geef mij een voorbeeld.

Show me another example.

Laat me nog eens een voorbeeld zien.

He gave me an example.

Hij gaf me een voorbeeld.

We should follow his example.

We zouden zijn voorbeeld moeten volgen.

Please show me another example.

Geef me een ander voorbeeld alsjeblieft.

Give me a different example.

Geef me een ander voorbeeld.

For example, do you like English?

Vind je Engels bijvoorbeeld mooi?

"Tatoeba" in Japanese means "for example".

"Tatoeba" is Japans voor "bijvoorbeeld".

Can you give me an example?

Kan je me een voorbeeld geven?

"Tatoeba" means "for example" in Japanese.

"Tatoeba" is Japans voor "bijvoorbeeld".

In this time of the year the roadsides are in full bloom. You can find there, for example, a lot of cow parsley, rapeseed, and dandelions.

In deze tijd van het jaar staan de bermen in volle bloei. Je vindt er bijvoorbeeld veel fluitenkruid, koolzaad en paardenbloemen.

In my opinion it should also cover organic production, for example.

Ik ben van mening dat bijvoorbeeld ook biologische landbouw hieronder moet vallen.


Gerelateerd aan example

instance - sample - model - exercise - exemplar - good exampleexample - chore - bit - account