Vertaling van receive

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fence, to receive {ww.}
helen

I receive
you receive
we receive

ik heel
jij heelt
wij helen
» meer vervoegingen van helen

to have, to receive, to get, to catch {ww.}
krijgen
ontvangen 
genieten 
toucheren

I receive
you receive
we receive

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgen

You have only to push the button to get a ticket.
Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken om een kaartje te krijgen.
Did you receive the letter?
Heeft u de brief ontvangen?
to accept, to receive, to accredit, to admit, to take, to take on {ww.}
accepteren 
ontvangen 
aannemen 

I receive
you receive
we receive

ik accepteer
jij accepteert
wij accepteren
» meer vervoegingen van accepteren

We accept checks.
We accepteren cheques.
I will accept his request.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
to entertain, to receive {ww.}
recipiëren

I receive
you receive
we receive

ik recipieer
jij recipieert
wij recipiëren
» meer vervoegingen van recipiëren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Did you receive the letter?

Heeft u de brief ontvangen?

I often receive letters from him.

Ik ontvang vaak brieven van hem.

If possible, I'd like to receive new information about this case.

Indien mogelijk zou ik graag nieuwe informatie over deze zaak ontvangen.

The number of muffins that you'll receive will be inversely proportional to the number of times you talk on IRC.

Het aantal muffins dat je krijgt, zal omgekeerd evenredig zijn aan het aantal keer dat je op IRC praat.

And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.

Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten.

It is always possible to bind together a considerable number of people in love, so long as there are other people left over to receive manifestations of their aggressiveness.

Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.


Gerelateerd aan receive

fence - have - get - catch - accept - accredit - admit - take - take on - entertain