Vertaling van receive

Inhoud:

Engels
Nederlands
to accept, to receive, to accredit, to admit, to take, to take on {ww.}
accepteren 
ontvangen 
aannemen 

I receive
you receive
we receive

ik accepteer
jij accepteert
wij accepteren
» meer vervoegingen van accepteren

We accept checks.
We accepteren cheques.
I will accept his request.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
to fence, to receive {ww.}
helen

I receive
you receive
we receive

ik heel
jij heelt
wij helen
» meer vervoegingen van helen

to have, to receive, to get, to catch {ww.}
krijgen
ontvangen 
toucheren
genieten 

I receive
you receive
we receive

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgen

You have only to push the button to get a ticket.
Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken om een kaartje te krijgen.
Did you receive the letter?
Heeft u de brief ontvangen?
to receive, to welcome {ww.}
begroeten

I receive
you receive
we receive

ik begroet
jij begroet
wij begroeten
» meer vervoegingen van begroeten

to entertain, to receive {ww.}
recipiëren

I receive
you receive
we receive

ik recipieer
jij recipieert
wij recipiëren
» meer vervoegingen van recipiëren

to find, to get, to incur, to obtain, to receive {ww.}
terugkrijgen

I receive
you receive
we receive

ik krijg terug
jij krijgt terug
wij krijgen terug
» meer vervoegingen van terugkrijgen

to find, to get, to incur, to obtain, to receive {ww.}
aanbrengen

I receive
you receive
we receive

ik breng aan
jij brengt aan
wij brengen aan
» meer vervoegingen van aanbrengen

to have, to receive {ww.}
krijgen
bekomen
verkrijgen
beërven

I receive
you receive
we receive

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgen

Can I have something to eat?
Kan ik iets te eten krijgen?
Mary and I plan to have two children.
Mary en ik zijn van plan twee kinderen te krijgen.
to find, to get, to incur, to obtain, to receive {ww.}
terugkrijgen

I receive
you receive
we receive

ik krijg terug
jij krijgt terug
wij krijgen terug
» meer vervoegingen van terugkrijgen

to have, to receive {ww.}
aankrijgen
binnenkrijgen

I receive
you receive
we receive

ik krijg aan
jij krijgt aan
wij krijgen aan
» meer vervoegingen van aankrijgen

to pick up, to receive {ww.}
doorkrijgen
ontvangen

I receive
you receive
we receive

ik krijg door
jij krijgt door
wij krijgen door
» meer vervoegingen van doorkrijgen

to have, to receive {ww.}
ontvangen

I receive
you receive
we receive

ik ontvang
jij ontvangt
wij ontvangen
» meer vervoegingen van ontvangenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Did you receive the letter?

Heeft u de brief ontvangen?

I often receive letters from him.

Ik ontvang vaak brieven van hem.

If possible, I'd like to receive new information about this case.

Indien mogelijk zou ik graag nieuwe informatie over deze zaak ontvangen.

The number of muffins that you'll receive will be inversely proportional to the number of times you talk on IRC.

Het aantal muffins dat je krijgt, zal omgekeerd evenredig zijn aan het aantal keer dat je op IRC praat.

And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.

Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten.

It is always possible to bind together a considerable number of people in love, so long as there are other people left over to receive manifestations of their aggressiveness.

Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.


Gerelateerd aan receive

accept - accredit - admit - take - take on - fence - have - get - catch - welcome - entertain - find - incur - obtain - pick upgreet - have - enrol - change - endure