Vertaling van hold on

Inhoud:

Engels
Nederlands
to hold, to contain, to admit {ww.}
bevatten 
houden
inhouden
vervatten

I hold
you hold
we hold

ik bevat
jij bevat
wij bevatten
» meer vervoegingen van bevatten

to occupy, to take, to engage, to fill, to hold, to involve {ww.}
bekleden 
beslaan 
bezetten 
bezig houden
in beslag nemen

I hold
you hold
we hold

ik bekleed
jij bekleedt
wij bekleden
» meer vervoegingen van bekleden

to comprise, to contain, to include, to hold {ww.}
behelzen 
bevatten 
inhouden

I hold
you hold
we hold

ik bevat
jij bevat
wij bevatten
» meer vervoegingen van bevatten

to cause, to cause to take place, to hold, to organize, to provoke, to stage {ww.}
beleggen 
houden
teweegbrengen
uitschrijven

I hold
you hold
we hold

ik beleg
jij belegt
wij beleggen
» meer vervoegingen van beleggen

to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
van mening zijn 
vinden 

I hold
you hold
we hold

ik acht
jij acht
wij achten
» meer vervoegingen van achten

to halt, to stop, to end, to hold, to obstruct, to stem, to stay, to stall, to arrest {ww.}
aanhouden 
keren
stilleggen
stilzetten
stoppen 
stuiten

I hold
you hold
we hold

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to keep, to hold, to maintain {ww.}
houden
blijven 

I hold
you hold
we hold

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
fiatteren
goedvinden
sanctioneren
goedkeuren
het eens zijn
overeenstemmen
samengaan
accorderen
stroken
bijeenpassen
rijmen
kloppen 

I hold
you hold
we hold

ik fiatteer
jij fiatteert
wij fiatteren
» meer vervoegingen van fiatteren

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
overeenstemmen
het eens zijn
samengaan
accorderen
stroken
bijeenpassen
rijmen
kloppen 

I hold
you hold
we hold

ik stem overeen
jij stemt overeen
wij stemmen overeen
» meer vervoegingen van overeenstemmen

to keep, to hold, to maintain {ww.}
aanhouden
behouden
bewaren
handhaven
blijven 

I hold
you hold
we hold

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
accorderen
bijvallen
schragen
aansluiten
onderschrijven
ondersteunen
het eens zijn
overeenstemmen
samengaan
stroken
bijeenpassen
rijmen
kloppen 

I hold
you hold
we hold

ik stem in
jij stemt in
wij stemmen in
» meer vervoegingen van instemmen

to continue, to hold, to last {ww.}
aanhouden 

I hold
you hold
we hold

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
accorderen
bijeenpassen
kloppen 
overeenstemmen
rijmen
stroken
het eens worden
tot een overeenkomst komen

I hold
you hold
we hold

ik accordeer
jij accordeert
wij accorderen
» meer vervoegingen van accorderen

to hang onto, to hold, to retain, to keep, to maintain, to have {ww.}
houden
bijhouden
vasthouden

I hold
you hold
we hold

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

to keep, to hold, to maintain {ww.}
blijven 
aanhouden

I hold
you hold
we hold

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je in beweging blijven.
You should keep in touch with Mr. Smith.
Je moet in contact blijven met meneer Smith.
to hold on, to keep {ww.}
houden
bewaren
behouden
Keep to the right.
Rechts houden.
Let's keep it.
Laten we het houden.
to hold on, to keep {ww.}
behouden
ongehavend
onverlet
ongedeerd
to hang in, to hang on, to hold on, to persevere, to persist {ww.}
doordouwen
doordrijven
doordrukken
to hang in, to hang on, to hold on, to persevere, to persist {ww.}
houden
uitzingen
volhouden
to hang in, to hang on, to hold on, to persevere, to persist {ww.}
blijven
persevereren
persisteren
volharden
to hang in, to hang on, to hold on, to persevere, to persist {ww.}
doorbijten
doorzetten
doordouwen
standhouden
volhouden
to hang in, to hang on, to hold on, to persevere, to persist {ww.}
doorzetten

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Hold on please! (when on the phone)

Blijf even aan de lijn!

"Hold on," Dima said, taking out his phone. "I know someone who could lend me some money."

"Wacht even," zei Dima, terwijl hij zijn telefoon tevoorschijn haalde, "ik weet iemand die me wel wat geld zou kunnen lenen."


Gerelateerd aan hold on

hold - contain - admit - occupy - take - engage - fill - involve - comprise - include - cause - cause to take place - organize - provoke - stagework - evaluate - approximate - allow - agree - keep - bear on - believe - go - whole - hang in - act