Vertaling van release

Inhoud:

Engels
Nederlands
to release, to free, to liberate {ww.}
bevrijden
vrijlaten
afhelpen
verlossen
loslaten
vrijmaken

I release
you release
we release

ik bevrijd
jij bevrijdt
wij bevrijden
» meer vervoegingen van bevrijden

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden
to release, to unleash, to utter {ww.}
loslaten
vieren 
lossen
uitlaten
tappen
weglaten

I release
you release
we release

ik laat los
jij laat los
wij laten los
» meer vervoegingen van loslaten

to release {ww.}
loslaten

I release
you release
we release

ik laat los
jij laat los
wij laten los
» meer vervoegingen van loslaten

release, clearance {zn.}
vrijgave
openstelling
to allow, to leave, to let, to release {ww.}
laten
loslaten
laten begaan
laten schieten
toelaten

I release
you release
we release

ik laat
jij laat
wij laten
» meer vervoegingen van laten

Let's leave.
Laten we weggaan.
Let's leave her alone.
Laten we haar alleen laten.
to loose, to loosen, to relax, to release, to slacken, to unwind {ww.}
ontspannen

I release
you release
we release

ik ontspan
jij ontspant
wij ontspannen
» meer vervoegingen van ontspannen

It takes a while to relax.
Het duurt even om zich te ontspannen.
to draw out, to drive out, to express, to utter, to output, to release, to vent, to void {ww.}
ontlokken 
uitdrijven
slaken
uithalen
uitbrengen
uiten

I release
you release
we release

ik ontlok
jij ontlokt
wij ontlokken
» meer vervoegingen van ontlokken

liberation, release {zn.}
verlossing [v]
bevrijding  [v]
ontheffing [v]
vrijlating [v]
output, emission, release {zn.}
eliminatie  [v]
ontwikkeling  [v]

Gerelateerd aan release

free - liberate - unleash - utter - clearance - allow - leave - let - loose - loosen - relax - slacken - unwind - draw out - drive out