Vertaling van free

Inhoud:

Engels
Nederlands
to free, to unchain {ww.}
ontketenen

I free
you free
we free

ik ontketen
jij ontketent
wij ontketenen
» meer vervoegingen van ontketenen

free, unoccupied, vacant {bn.}
leeg 
onbezet
open 
vrij
free, unchecked, spare {bn.}
los
onbelemmerd
onbezet
open 
vlot 
vrij
vrijgesteld 
free, gratis {bn.}
gratis 
kosteloos
vrij
to free, to give up, to release, to relinquish, to resign {ww.}
laten

I free
you free
we free

ik laat
jij laat
wij laten
» meer vervoegingen van laten

to free, to liberate, to loose, to release, to unloose, to unloosen {ww.}
bevrijden

I free
you free
we free

ik bevrijd
jij bevrijdt
wij bevrijden
» meer vervoegingen van bevrijden

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden
to free, to liberate, to loose, to release, to unloose, to unloosen {ww.}
vrijgeven
vrijlaten

I free
you free
we free

ik geef vrij
jij geeft vrij
wij geven vrij
» meer vervoegingen van vrijgeven

to release, to free, to liberate {ww.}
bevrijden
vrijlaten
afhelpen
verlossen
loslaten
vrijmaken

I free
you free
we free

ik bevrijd
jij bevrijdt
wij bevrijden
» meer vervoegingen van bevrijden

above-board, communicative, free, outspoken {bn.}
rondborstig
for nothing, free, gratis {bw.}
gratis 
om niet
pro Deo
to discharge, to free {ww.}
vrijstellen
absolveren
dechargeren
dispenseren
ontlasten
ontheffen
ontslaan

I free
you free
we free

ik stel vrij
jij stelt vrij
wij stellen vrij
» meer vervoegingen van vrijstellen

to absolve, to free, to justify {ww.}
verlossen

I free
you free
we free

ik verlos
jij verlost
wij verlossen
» meer vervoegingen van verlossen

to absolve, to free, to justify {ww.}
vergeven
pardonneren

I free
you free
we free

ik vergeef
jij vergeeft
wij vergeven
» meer vervoegingen van vergeven

to disengage, to free {ww.}
ontstoppen

I free
you free
we free

ik ontstop
jij ontstopt
wij ontstoppen
» meer vervoegingen van ontstoppen

to disembarrass, to free, to rid {ww.}
afhelpen
bevrijden
vrijmaken

I free
you free
we free

ik help af
jij helpt af
wij helpen af
» meer vervoegingen van afhelpen

to absolve, to free, to justify {ww.}
absolveren

I free
you free
we free

ik absolveer
jij absolveert
wij absolveren
» meer vervoegingen van absolveren

to discharge, to free {ww.}
ontslaan

I free
you free
we free

ik ontsla
jij ontslaat
wij ontslaan
» meer vervoegingen van ontslaan

to discharge, to free {ww.}
kwiteren

I free
you free
we free

ik kwiteer
jij kwiteert
wij kwiteren
» meer vervoegingen van kwiteren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm free!

Ik ben vrij!

This is for free.

Dit is gratis.

Are drinks free?

Zijn dranken gratis?

I'm free tonight.

Ik ben deze nacht vrij.

We are free!

We zijn vrij!

It's free of charge.

't Is gratis.

Are you free now?

Heb je nu tijd?

I'm free on Sunday.

Ik ben vrij op zondag.

I'm a free man.

Ik ben een vrije mens.

Are you free this weekend?

Ben je vrij dit weekend?

My dad's free on Saturday.

Mijn vader heeft vrij op zaterdag.

Saturday is when my father is free.

Zaterdag is mijn vader vrij.

The street is free from snow now.

De straat is nu sneeuwvrij.

Free advice isn't always good advice.

Gratis raad is niet altijd goede raad.

Those prisoners were set free yesterday.

De gevangene werd gisteren vrijgelaten.