Vertaling van put up with

Inhoud:

Engels
Nederlands
to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
verdragen 
naar buiten brengen
I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
lijden 
uitstaan
verdragen 
velen
ondergaan
doorstaan
I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
Man is destined to suffer.
De mens is voorbestemd tot lijden.
to endure, to put up with, to tolerate, to abide, to brook, to condone, to stand, to stomach {ww.}
tolereren
pikken
verdragen 
velen
toelaten
dulden
aanzien 
I can't tolerate this noise any longer.
Ik kan dit geluid niet langer tolereren.


Gerelateerd aan put up with

abide - bear - carry out - endure - suffer - stand - carry away - afford - sustain - ail - tolerate - brook - condone - stomach