Vertaling van abide by

Inhoud:

Engels
Nederlands
abide by {bw.}
zich houden aan
to obey, to comply, to abide, to abide by {ww.}
gehoorzamen
Children are to obey their parents.
Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.
We should always obey laws.
We moeten altijd de wetten gehoorzamen.
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan
to respect, to abide, to abide by {ww.}
respecteren
eerbiedigen 
They respect him.
Ze respecteren hem.
to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
voltrekken
vervullen
verrichten
uitvoeren 
naleven
nakomen
to follow, to come after, to succeed, to trail, to abide by, to abide {ww.}
volgen
opvolgen
voortvloeien
bijhouden
bewandelen
He needs to follow my advice.
Hij moet mijn raad opvolgen.
I'll follow.
Ik zal volgen.


Gerelateerd aan abide by

obey - comply - abide - keep - mind - observe - mark - respect - watch - accomplish - achieve - perform - exercise - fulfil - meet