Vertaling van abide by

Inhoud:

Engels
Nederlands
abide by {bw.}
zich houden aan
to follow, to come after, to succeed, to trail, to abide by, to abide {ww.}
volgen
opvolgen
bijhouden
voortvloeien
bewandelen
He needs to follow my advice.
Hij moet mijn raad opvolgen.
I'll follow.
Ik zal volgen.
to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
vervullen
naleven
verrichten
uitvoeren 
voltrekken
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
toezien
observeren
gadeslaan
toekijken
waarnemen 
to obey, to comply, to abide, to abide by {ww.}
gehoorzamen
Children are to obey their parents.
Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.
We should always obey laws.
We moeten altijd de wetten gehoorzamen.
to respect, to abide, to abide by {ww.}
respecteren
eerbiedigen 
They respect him.
Ze respecteren hem.

Gerelateerd aan abide by

follow - come after - succeed - trail - abide - accomplish - achieve - keep - observe - perform - exercise - fulfil - meet - execute - mind