Vertaling van comply

Inhoud:

Engels
Nederlands
to be appropriate, to be suitable, to suit, to comply, to fit {ww.}
passen
betamen
voegen
uitkomen 
schikken 
gelegen komen

I comply
you comply
we comply

ik pas
jij past
wij passen
» meer vervoegingen van passen

These shoes don't fit my feet.
Deze schoenen passen niet.
Your shoes do not go with the suit.
Je schoenen passen niet bij dat pak.
to obey, to comply, to abide, to abide by {ww.}
gehoorzamen

I comply
you comply
we comply

ik gehoorzaam
jij gehoorzaamt
wij gehoorzamen
» meer vervoegingen van gehoorzamen

Children are to obey their parents.
Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.
We should always obey laws.
We moeten altijd de wetten gehoorzamen.
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan

I comply
you comply
we comply

ik neem waar
jij neemt waar
wij nemen waar
» meer vervoegingen van waarnemen

to conform, to adhere, to comply {ww.}
zich aanpassen
rijmen

I comply
you comply
we comply

ik rijm
jij rijmt
wij rijmen
» meer vervoegingen van rijmen

to abide by, to comply, to follow {ww.}
houden

I comply
you comply
we comply

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

to abide by, to comply, to follow {ww.}
eerbiedigen
naleven
respecteren

I comply
you comply
we comply

ik eerbiedig
jij eerbiedigt
wij eerbiedigen
» meer vervoegingen van eerbiedigenGerelateerd aan comply

be appropriate - be suitable - suit - fit - obey - abide - abide by - keep - mind - observe - mark - respect - watch - conform - adherefollow - do by