Vertaling van follow

Inhoud:

Engels
Nederlands
to follow, to come after, to succeed, to trail, to abide by, to abide {ww.}
volgen
opvolgen
bijhouden
voortvloeien
bewandelen

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

He needs to follow my advice.
Hij moet mijn raad opvolgen.
I'll follow.
Ik zal volgen.
to follow {ww.}
volgen
nagaan

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

Animals follow their instincts.
De dieren volgen hun instinct.
We should follow his example.
We zouden zijn voorbeeld moeten volgen.
follow, observe, act on, act upon {bw.}
handelen volgens
opvolgen
to arrive afterwards, to come afterwards, to come later, to follow {ww.}
later komen
nakomen

I follow
you follow
we follow

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to adopt, to espouse, to follow {ww.}
adopteren 
aannemen 
zich eigen maken

I follow
you follow
we follow

ik adopteer
jij adopteert
wij adopteren
» meer vervoegingen van adopteren

The couple decided to adopt an orphan.
Het paar besloot een wees te adopteren.
Since they had no children of their own, they decided to adopt a little girl.
Daar zij zelf geen kinderen hadden, besloten ze een klein meisje te adopteren.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Follow me.

Volg me.

I'll follow.

Ik zal volgen.

Animals follow their instincts.

De dieren volgen hun instinct.

We should follow his example.

We zouden zijn voorbeeld moeten volgen.

He needs to follow my advice.

Hij moet mijn raad opvolgen.

I'll follow you to the ends of the earth.

Ik zal je volgen tot het einde van de wereld.

If you want to be slim, follow this diet.

Als je slank wilt zijn, volg dit dieët

If you follow me, I'll show you the way to the hospital.

Als je me volgt zal ik je de weg naar het ziekenhuis tonen.

"Well," said the shopkeeper, motioning for Dima to follow her to the cash register. "That'll be 3,000,000.99, then."

"Nou," zei de verkoopster, en wenkte Dima haar te volgen naar de kassa, "dat is dan 3.000.000,99."

The surface of a balloon is not an Euclidean space, and therefore does not follow the rules of Euclidean geometry.

Het oppervlak van een ballon is geen Euclidische ruimte, en volgt daarom niet de regels van de Euclidische meetkunde.