Vertaling van resemble

Inhoud:

Engels
Nederlands
to resemble, to be similar {ww.}
lijken
lijken op
gelijken

I resemble
you resemble
we resemble

ik lijk
jij lijkt
wij lijken
» meer vervoegingen van lijken

Your O's resemble your A's.
Je O's lijken op je A's.
All happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.
to resemble {ww.}
aarden

I resemble
you resemble
we resemble

ik aard
jij aardt
wij aarden
» meer vervoegingen van aarden

to resemble {ww.}
lijken
neigen
gelijkend
trekken
gelijken

I resemble
you resemble
we resemble

ik lijk
jij lijkt
wij lijken
» meer vervoegingen van lijken


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I resemble my mother.

Ik lijk op mijn moeder.

Your O's resemble your A's.

Je O's lijken op je A's.

All happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.

Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.


Gerelateerd aan resemble

be similarresemble - be