Vertaling van succeed

Inhoud:

Engels
Nederlands
to succeed, to manage {ww.}
slagen 
doorkomen
klaarspelen
slagen voor

I succeed
you succeed
we succeed

ik slaag
jij slaagt
wij slagen
» meer vervoegingen van slagen

He wanted to succeed.
Hij wilde slagen.
I think he will succeed.
Ik denk dat hij zal slagen.
to follow, to come after, to succeed, to trail, to abide by, to abide {ww.}
volgen
opvolgen
bijhouden
voortvloeien
bewandelen

I succeed
you succeed
we succeed

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

He needs to follow my advice.
Hij moet mijn raad opvolgen.
I'll follow.
Ik zal volgen.
to replace, to substitute, to succeed {ww.}
vervangen
inboeten
in de plaats stellen van

I succeed
you succeed
we succeed

ik vervang
jij vervangt
wij vervangen
» meer vervoegingen van vervangen

No one can replace you.
Niemand kan jou vervangen.
I need to replace my keyboard with a new one.
Ik moet mijn toetsenbord vervangen door een nieuw.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He wanted to succeed.

Hij wilde slagen.

I think he will succeed.

Ik denk dat hij zal slagen.

He is ambitious to succeed.

Hij is begerig om te slagen.

I think that he will succeed.

Ik denk dat hij succes zal hebben.

Sometimes, you must fail before you succeed.

Soms moet je falen voordat je kunt slagen.

Do your best, and you will succeed.

Doe je best en het zal je lukken.

I have no doubt that he will succeed.

Ik twijfel er niet aan dat het hem zal lukken.

A man as diligent as he is, is sure to succeed.

Een man zo ijverig als hij moet wel succes hebben.

He wanted to succeed, even at the cost of his health.

Hij wou slagen, zelfs ten koste van zijn gezondheid.


Gerelateerd aan succeed

manage - follow - come after - trail - abide by - abide - replace - substitute