Vertaling van mind

Inhoud:

Engels
Nederlands
mind {zn.}
geest  [m]
verstand 
We do not need an intelligent mind that speaks, but a patient heart that listens.
Wat we nodig hebben is niet een intelligente geest die spreekt, maar een geduldig hart dat luistert.
to mind {ww.}
geven

I mind
you mind
we mind

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

to mind, to take care {ww.}
ontfermen
erbarmen

I mind
you mind
we mind

ik ontferm
jij ontfermt
wij ontfermen
» meer vervoegingen van ontfermen

to pay attention, to pay attention to, to heed, to watch out, to mind, to be attentive, to be attentive to {ww.}
oppassen
letten op
acht slaan op
opletten
passen op

I mind
you mind
we mind

ik pas op
jij past op
wij passen op
» meer vervoegingen van oppassen

to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
toezien
observeren
gadeslaan
toekijken
waarnemen 

I mind
you mind
we mind

ik zie toe
jij ziet toe
wij zien toe
» meer vervoegingen van toezien

to take offence, to mind, to pout, to sulk {ww.}
aanstoot nemen
gekwetst worden
zich beledigd voelen
spirit, mind {zn.}
geest  [m]
The spirit is willing, but the flesh is weak.
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
They may be poor, but rich in spirit.
Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.
intellect, mind {zn.}
geest  [m]
intellect
verstand 
to bear in mind, to mind {ww.}
rekenen
incalculeren
instellen
inbouwen

I mind
you mind
we mind

ik reken
jij rekent
wij rekenen
» meer vervoegingen van rekenen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Never mind.

Maakt niet uit.

Tom changed his mind.

Tom veranderde van gedachte.

Mind your own business!

Bemoei je met je eigen zaken!

Mind your own business.

Bemoei je met je eigen zaken.

I've changed my mind.

Ik heb me bedacht.

I don't mind the cold.

ik vind de koude niet erg.

I'm sure Tom won't mind.

Ik weet zeker dat Tom het niet erg vindt.

Eventually, he changed his mind.

Uiteindelijk is hij van gedachten veranderd.

I must be out of my mind.

Ik moet wel getikt zijn.

I don't mind if it's hot.

Het maakt me niet uit als het heet is.

Half-forgotten music danced through his mind.

Half vergeten muziek danste door zijn gedachten.

Mind yourself. That knife is sharp.

Pas op. Dat mes is scherp.

Would you mind waiting a few minutes?

Zou u even kunnen wachten?

I don't mind getting up at six.

Ik vind het niet erg om om zes uur op te staan.

I don't mind it at all.

Ik vind het helemaal niet erg.