Vertaling van watch out

Inhoud:

Engels
Nederlands
to watch, to view, to witness {ww.}
toeschouwer zijn
toeschouwen

I watch
you watch
we watch

ik schouw toe
jij schouwt toe
wij schouwen toe
» meer vervoegingen van toeschouwen

to pay attention, to pay attention to, to heed, to watch out, to mind, to be attentive, to be attentive to {ww.}
passen op
oppassen
letten op
opletten
acht slaan op
to keep an eye on, to spy on, to watch, to watch for, to keep watch {ww.}
op de uitkijk staan
bespioneren 

I watch
you watch
we watch

ik bespioneer
jij bespioneert
wij bespioneren
» meer vervoegingen van bespioneren

to guard, to keep, to look after, to watch over, to preserve, to safeguard, to watch {ww.}
bewaren 
waken over
hoeden
de wacht hebben
bewaken 

I watch
you watch
we watch

ik bewaar
jij bewaart
wij bewaren
» meer vervoegingen van bewaren

Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan

I watch
you watch
we watch

ik neem waar
jij neemt waar
wij nemen waar
» meer vervoegingen van waarnemen

to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toezien
toekijken
schouwen
kijken naar
blikken

I watch
you watch
we watch

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to look out, to watch, to watch out {ww.}
waken
hoeden
wachten
oppassen
to look out, to watch, to watch out {ww.}
uitkijken
oppassen
letten
opletten


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Watch out!

Kijk uit!

Watch out for thieves around here.

Pas op voor dieven in deze omgeving.

Watch out! (or: be alert!)

Kijk uit!

If you don't watch out, you'll soon fall in the water.

Als je niet uitkijkt, lig je dadelijk nog in het water.


Gerelateerd aan watch out

watch - view - witness - pay attention - pay attention to - heed - mind - be attentive - be attentive to - keep an eye on - spy on - watch for - keep watch - guard - keeplook after - look