Vertaling van respect

Inhoud:

Engels
Nederlands
to respect, to abide, to abide by {ww.}
respecteren
eerbiedigen 

I respect
you respect
we respect

ik respecteer
jij respecteert
wij respecteren
» meer vervoegingen van respecteren

They respect him.
Ze respecteren hem.
respect {zn.}
respect
eerbied  [m]
ontzag
egards
Remember, respect is everything.
Onthoud, respect is alles.
I have lost all respect for you.
Ik heb alle respect voor jou verloren.
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
toezien
observeren
gadeslaan
toekijken
waarnemen 

I respect
you respect
we respect

ik zie toe
jij ziet toe
wij zien toe
» meer vervoegingen van toezien

deference, devotion, respect, respectability {zn.}
eerbiedwaardigheid [v]
appearance, aspect, look, sight, view, countenance, guise, respect {zn.}
uiterlijk
aanzien  [o]
verschijning [v]
voorkomen
schijn
aanblik  [m]
air  [o]
vóórkomen
I was surprised by his sudden appearance.
Zijn plotselinge verschijning verraste me.
Mary is obsessed about her appearance.
Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.
to esteem, to prise, to prize, to respect, to value {ww.}
verwaardigen

I respect
you respect
we respect

ik verwaardig
jij verwaardigt
wij verwaardigen
» meer vervoegingen van verwaardigen

to esteem, to prise, to prize, to respect, to value {ww.}
waarderen
appreciëren

I respect
you respect
we respect

ik waardeer
jij waardeert
wij waarderen
» meer vervoegingen van waarderen

to esteem, to prise, to prize, to respect, to value {ww.}
respecteren

I respect
you respect
we respect

ik respecteer
jij respecteert
wij respecteren
» meer vervoegingen van respecteren

to esteem, to prise, to prize, to respect, to value {ww.}
achten
hoogachten
hoogschatten
ophebben

I respect
you respect
we respect

ik acht
jij acht
wij achten
» meer vervoegingen van achten


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I respect the elderly.

Ik respecteer de ouderen.

They respect him.

Ze respecteren hem.

Remember, respect is everything.

Onthoud, respect is alles.

His brave deed earned him respect.

Zijn dappere daad leverde hem respect op.

I have lost all respect for you.

Ik heb alle respect voor jou verloren.

Tom had a lot of respect for Mary.

Tom had veel respect voor Maria.

I respect those who always do their best.

Ik respecteer degenen die altijd hun best doen.

She has a lot of respect for her teacher.

Ze heeft veel respect voor haar leraar.

My parents told me we should respect the elderly.

Mijn ouders hebben me verteld dat we respect moeten hebben voor de ouderen.

There are none of us who do not respect his honesty.

Er is niemand van ons die zijn eerlijkheid niet respecteert.


Gerelateerd aan respect

abide - abide by - keep - mind - observe - comply - mark - obey - watch - deference - devotion - respectability - appearance - aspect - lookwork - approximate - do by - consider