Vertaling van respect

Inhoud:

Engels
Nederlands
to respect, to abide, to abide by {ww.}
respecteren
eerbiedigen 

I respect
you respect
we respect

ik respecteer
jij respecteert
wij respecteren
» meer vervoegingen van respecteren

They respect him.
Ze respecteren hem.
respect {zn.}
respect
egards
ontzag
eerbied  [m]
Remember, respect is everything.
Onthoud, respect is alles.
I have lost all respect for you.
Ik heb alle respect voor jou verloren.
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan

I respect
you respect
we respect

ik neem waar
jij neemt waar
wij nemen waar
» meer vervoegingen van waarnemen

appearance, aspect, look, sight, view, countenance, guise, respect {zn.}
uiterlijk
verschijning [v]
aanzien  [o]
vóórkomen
voorkomen
schijn
air  [o]
aanblik  [m]
I was surprised by his sudden appearance.
Zijn plotselinge verschijning verraste me.
Mary is obsessed about her appearance.
Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.
deference, devotion, respect, respectability {zn.}
eerbiedwaardigheid [v]
to esteem, to prise, to prize, to respect, to value {ww.}
ophebben
hoogschatten
achten
hoogachten

I respect
you respect
we respect

ik heb op
jij hebt op
wij hebben op
» meer vervoegingen van ophebben

to esteem, to prise, to prize, to respect, to value {ww.}
respecteren

I respect
you respect
we respect

ik respecteer
jij respecteert
wij respecteren
» meer vervoegingen van respecteren

to esteem, to prise, to prize, to respect, to value {ww.}
appreciëren
waarderen

I respect
you respect
we respect

ik apprecieer
jij apprecieert
wij appreciëren
» meer vervoegingen van appreciëren

to esteem, to prise, to prize, to respect, to value {ww.}
verwaardigen

I respect
you respect
we respect

ik verwaardig
jij verwaardigt
wij verwaardigen
» meer vervoegingen van verwaardigenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I respect the elderly.

Ik respecteer de ouderen.

They respect him.

Ze respecteren hem.

Remember, respect is everything.

Onthoud, respect is alles.

His brave deed earned him respect.

Zijn dappere daad leverde hem respect op.

I have lost all respect for you.

Ik heb alle respect voor jou verloren.

Tom had a lot of respect for Mary.

Tom had veel respect voor Maria.

I respect those who always do their best.

Ik respecteer degenen die altijd hun best doen.

She has a lot of respect for her teacher.

Ze heeft veel respect voor haar leraar.

My parents told me we should respect the elderly.

Mijn ouders hebben me verteld dat we respect moeten hebben voor de ouderen.

There are none of us who do not respect his honesty.

Er is niemand van ons die zijn eerlijkheid niet respecteert.


Gerelateerd aan respect

abide - abide by - keep - mind - observe - comply - mark - obey - watch - appearance - aspect - look - sight - view - countenanceconsider - do by - approximate - work