Vertaling van sign

Inhoud:

Engels
Nederlands
to sign {ww.}
onderschrijven
tekenen 
ondertekenen

I sign
you sign
we sign

ik onderschrijf
jij onderschrijft
wij onderschrijven
» meer vervoegingen van onderschrijven

sign {zn.}
vertoon
tentoonspreiding [v]
sign, signboard {zn.}
bord  [o]
uithangbord
The sign says that the police will take your car away if you park it here.
Het bord geeft aan dat de politie je auto wegsleept als je hier parkeert.
to sign, to subscribe {ww.}
ondertekening [v] (de ~)
tekening [v] (de ~)

I sign

to sign, to signal, to signalise, to signalize {ww.}
seinen

I sign
you sign
we sign

ik sein
jij seint
wij seinen
» meer vervoegingen van seinen

to sign, to subscribe {ww.}
inschrijven

I sign
you sign
we sign

ik schrijf in
jij schrijft in
wij schrijven in
» meer vervoegingen van inschrijven

indication, sign, clue, designator {zn.}
aanwijzing  [v]
aanduiding [v]
mark, sign, signal, token {zn.}
teken [o]
signaal 
sein 
What does this mark mean?
Wat betekend dit teken?
To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.
indication, omen, portent, precursor, presage, augury, sign {zn.}
voorteken [o]
voorbode [m]
proof, sign, token, evidence {zn.}
bewijs  [o]
teken [o]
adstructie [v]
I have a palpable proof.
Ik heb een duidelijk bewijs.
Unless there is reliable evidence for it, we should not believe anything.
Tenzij er betrouwbaar bewijs voor is, zouden we niet alles zomaar moeten geloven.
character, mark, sign {zn.}
teken [o]
wenk
merkteken [o]
blijk [o]
bewijs  [o]
shield, signboard, plaque, sign {zn.}
schild
bord  [o]
uithangbord
bordje [o]
The army use civilians as human shield.
Het leger gebruikt burgers als menselijk schild.
to ratify, to sign {ww.}
meestemmen

I sign
you sign
we sign

ik stem mee
jij stemt mee
wij stemmen mee
» meer vervoegingen van meestemmen

to contract, to sign, to sign on, to sign up {ww.}
vastleggen
binden

I sign
you sign
we sign

ik leg vast
jij legt vast
wij leggen vast
» meer vervoegingen van vastleggen

to ratify, to sign {ww.}
ondertekenen
signeren
tekenen

I sign
you sign
we sign

ik onderteken
jij ondertekent
wij ondertekenen
» meer vervoegingen van ondertekenenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The sign '&' stands for 'and'.

Het symbool "&" staat voor "en".

What sign were you born under?

Wat is je sterrenbeeld?

In 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.

In 1972 begon Dr. Francine Patterson met gebarentaal aan Koko te leren.

To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.

Aan zichzelf twijfelen is het eerste teken van intelligentie.

The sign says that the police will take your car away if you park it here.

Het bord geeft aan dat de politie je auto wegsleept als je hier parkeert.

I hope to contact other Esperantists through the radio, as I'm a radio amateur. My call sign is Foxtrot-Five-November-Quebec-Whiskey.

Ik hoop in contact te komen met andere Esperantisten via de radio, want ik ben radio-amateur. Mijn roepnummer is F5NQW.


Gerelateerd aan sign

signboard - subscribe - signal - signalise - signalize - indication - clue - designator - mark - token - omen - portent - precursor - presage - auguryact - inform - include - get down - vote - pledge - formalise