Vertaling van vote

Inhoud:

Engels
Nederlands
to vote, to poll, to ballot {ww.}
stemmen
kiezen 
balloteren 

I vote
you vote
we vote

ik stem
jij stemt
wij stemmen
» meer vervoegingen van stemmen

In any case, you need to vote "yes" in the February 18th referendum.
In alle geval moet men "ja" stemmen in het referendum van 18 februari.
to vote {ww.}
stemmen

I vote
you vote
we vote

ik stem
jij stemt
wij stemmen
» meer vervoegingen van stemmen

to vote {ww.}
voorstemmen

I vote
you vote
we vote

ik stem voor
jij stemt voor
wij stemmen voor
» meer vervoegingen van voorstemmen

to vote {ww.}
stemmen
kiezen

I vote
you vote
we vote

ik stem
jij stemt
wij stemmen
» meer vervoegingen van stemmen

vote {zn.}
kamervotum
nomination, vote {zn.}
stemming  [v]
vote {zn.}
stemming [v] (de ~)
voice, vote {zn.}
inspraak
stem 
stemgeluid
ballot, balloting, vote, voting {zn.}
stem [m] (de ~)
votum
Each state had just one vote.
Elke staat had slechts één stem.
ballot, balloting, vote, voting {zn.}
ballotage [v] (de ~)
right to vote, suffrage, vote {zn.}
kiesrecht [o] (het ~)
stemrecht [o] (het ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Each state had just one vote.

Elke staat had slechts één stem.

Everyone should exercise their right to vote.

Iedereen zou van zijn stemrecht moeten gebruik maken.

In any case, you need to vote "yes" in the February 18th referendum.

In alle geval moet men "ja" stemmen in het referendum van 18 februari.

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons — because she was a woman and because of the color of her skin.

Ze werd slechts een generatie voorbij slavernij geboren; in een tijd toen er geen auto's op de weg reden en geen vliegtuigen in de lucht vlogen; toen iemand als zij om twee redenen niet mocht stemmen - omdat ze een vrouw was en door de kleur van haar huid.


Gerelateerd aan vote

poll - ballot - nomination - voice - balloting - voting - right to vote - suffragevote - elect - condemnation - choice - druthers - right